En flaggstång med Svenska kyrkans flagga mot blå himmel och några trädkronor.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Vem ska du rösta på?

Ditt val gör skillnad, även inom den del av Svenska kyrkan som finns närmast dig – din hemförsamling. Här kan du läsa om vad de olika nomineringsgrupperna vill åstadkomma i Hägerstens församling.

Personval

Du kan markera tre personer som du helst vill se valda.För att få tillgodoräkna sig personrösterna krävs att kandidaten fått personröster till ett antal motsvarande minst 5 procent av nomineringsgruppens röstetal, dock lägst 20 röster i de lokala valen och 50 röster i stiftsvalet.

Resultatet

När vallokalerna stänger görs direkt en preliminär röstsammanräkning. Varefter de preliminära resultaten blir klara presenteras de på www.svenskakyrkan.se/kyrkoval.

Så fort som möjligt kommer de lokala resultaten även upp på vår webbplats här. Respektive stift har ansvaret för den slutliga rösträkningen.

Nomineringsgrupper, valbara i Hägerstens församling