I en mässhall håller någon upp en röd badge med texten För allas lika värde.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Pressmaterial

Svenska kyrkan Hägersten vill vara en social mötesplats i lokalsamhället och ett forum för engagemang för medmänniskan. Bland annat genom att bjuda in intressanta föredragshållare och även ta ställning i viktiga frågor.

Församlingsfakta

I församlingen bor cirka 79 000 personer, varav drygt 38 000 tillhör Svenska kyrkan (2019).

Svenska kyrkan Hägersten omfattar stadsdelarna Gröndal, Liljeholmen, Aspudden, Midsommarkransen, Västberga västra, Hägerstensåsen, Västertorp, Hägersten och Mälarhöjden.

Vid årsskiftet 2013–2014 ändrades församlingsgränserna mellan Hägersten och Brännkyrka församling så att Västertorp tillhör Hägersten och Västberga tillhör Brännkyrka.

Församlingens verksamhet finansieras av den kyrkoavgift som medlemmarna betalar via skattsedeln. För närvarande är kyrkoavgiften 73,5 öre plus 2,5 öre till stiftet. Det blir totalt 76 öre per skattade 100 kronor.

I Stockholm är begravningsverksamheten kommunal. Begravningsavgiften är 6,5 öre. Läs mer här om kyrkogårdsförvaltningen i Stockholm.

Svenska kyrkan Hägersten knoppades av 1957 från Brännkyrka församling. 1963 kom det blivande Skärholmen till då Stockholms stad köpte marken av Huddinge kommun. 1969 knoppades den delen av församlingen av och bildade Skärholmens församling.

Församlingarna i Brännkyrka, Hägersten och Skärholmen bildar Brännkyrka kontrakt och kontraktsprost är Malin Strindberg, kyrkoherde i Skärholmens församling

Läs mer här om Svenska kyrkan Hägerstens kyrkor.

Har du frågor? Kontakta våra kommunikatörer.

  Se mer om Svenska kyrkan Hägersten

  En samlingsbild av olika jämlikhets-relaterade företeelser.

  Vision och mål

  Här hittar du Svenska kyrkan Hägerstens vision och mål. Vi vill vara en betydelsefull del av våra medlemmars och församlingsbors liv. Vi tror att kyrkan kan tillföra något viktigt i lokalsamhället och i människors personliga tillvaro.

  Vi vill vara en inkluderande kyrka

  Svenska kyrkan Hägersten vill vara en andlig växtplats för alla människor. Därför arbetar vi aktivt med mångfald och öppenhet genom Regnbågsnyckeln. Läs mer här.

  En samlingsbild med olika hållbarhets-relaterade företeelser.

  Vi arbetar för större hållbarhet

  Svenska kyrkans miljöpåverkan ska minska. Vi vill att det ska märkas att andlighet och hållbarhet hör ihop. Läs om hur vi vill bli en klimatsmart församling.

  Se vad som beslutas i kyrkoråd och kyrkofullmäktige

  Här hittar du mötesprotokoll från kyrkoråd och kyrkofullmäktige. Se vad våra förtroendevalda beslutar. Följ deras arbete!

  Hitta kontaktuppgifter

  Några personer med varsitt pärlarmband lägger sina händer på varandra i gräset.

  Kontakta oss

  Här hittar du vårt växelnummer, våra medarbetare och kyrkor. Här finns även kontaktuppgifter till förtroendevalda, samt fakturadress med mera.

  Hitta medarbetare och kyrkor

  Medarbetare

  Här hittar du alla anställda medarbetare. Exempelvis kyrkoherde, distriktschefer, präster och diakoner.

  Någon klubbar med en ordförandeklubba.

  Förtroendevalda

  I kyrkovalet, vart fjärde år, väljer du som är medlem vilka som ska styra Svenska kyrkan Hägersten. Här hittar du dina förtroendevalda, samt mötesprotokoll från kyrkofullmäktige och kyrkoråd.

  Våra kyrkor

  Uppenbarelsekyrkan, Gröndals kyrka, Mälarhöjdens kyrka och Kvarterskyrkan på kajen tillhör alla Svenska kyrkan i Hägersten. Här kan du läsa mer om dem.

  Columbariet

  En alternativ begravningsplats för urnor i anslutning till Uppenbarelsekyrkan.