Foto: Arkivbild

Mälarhöjdens kyrkostiftelse

Stiftelsens uppgift är att stödja Mälarhöjdens kyrkas verksamhet och att vara en mötesplats för församlingsbor.

Föreningen Mälarhöjdens kyrkostiftelse har till ändamål att väcka och stärka det kyrkliga livet i stadsdelarna Mälarhöjden och Hägersten samt att stödja kyrklig och diakonal verksamhet inom och utom Svenska kyrkan Hägersten.

Mälarhöjdens kyrkostiftelse bildades redan 1927, då Mälarhöjden fortfarande tillhörde Brännkyrka församling för att samla in medel för att bygga ett kapell i den nya stadsdelen.

Kapellet invigdes på pingstdagen 1929. Kyrkostiftelsen, ansvarade för kapellet, sedermera benämnt Mälarhöjdens kyrka, till 1984. Då överlämnades kyrkan ”mot skäligt vederlag” till Hägerstens församling.

Läs mer om Mälarhöjdens kyrka.

Stiftelsen Mälarhöjdens kyrkostiftelse

Stiftelsen uppgift är nu att stödja kyrkans verksamhet samt att vara en mötesplats för församlingsbor. Hör av dig om du vill bli medlem, skänka ett bidrag till föreningen eller en gåva till vår minnesfond. Ring Lena Österlund, ordförande, 08-686 80 23.

Stipendium

Varje år delar stiftelsen ut ett stipendium på 5000 kr. Detta delas ut till någon eller några som bor i församlingen och som ansöker om bidrag till  bl.a. studier inom exempelvis diakoniutbildning, teologi eller volontärresa i kyrkans regi. Som ”tack” vill stiftelsen att stipendiaten håller ett litet kort föredrag på årsmötet. Ansökan sker skriftligen till: Mälarhöjdens kyrkostiftelse, Sporrgränd 1, 129 44 Hägersten.
Närmare information om stipendiet lämnas av: Lena Österlund, ordförande, tfn 08-646 80 23 och Hans Falk, sekreterare, tfn 08-97 26 62.
Ansökan ska vara styrelsen tillhanda senast 1 mars.

Minnesfond

Föreningen förvaltar en minnesfond för eventuella gåvor i samband med födelsedagar, dödsfall och dylikt. Bankgiro 510-0714 , notera vem inbetalningen avser.

Medlemskap

I dag har föreningen cirka 100 medlemmar. Nya medlemmar är mycket välkomna. Medlemsavgiften är 100 kronor, som sätts in på Bankgiro 510-0714.

Kontakt

E-posta Kyrkostiftelsen eller ring ordförande Lena Österlund, tfn 08-646 80 23.

Kyrkostiftelsens kalendarium 2022

Välkomna till ett nytt år med Mälarhöjdens Kyrkostiftelse. Vår förening har i år funnits i 95 år.

Torsdag 28 april kl. 11.30 – Inställt på grund av sjukdom

Vi besöker Sankta Birgitta kyrka, Nockeby kyrkväg 47, Bromma. Kyrkan tillhör Västerleds församling. Prästen Håkan Holmlund guidar oss och berättar om kyrkan, andakt och kaffestund i samband med besöket. Kostnad 50 kr.
Tyvärr är denna utflykt inställd på grund av sjukdom.

Lördag 3 september

Vi firar Mälarhöjdens dag i Gropen, Mälarhöjden.

Söndag 4 september kl. 11.00

Vi firar friluftsgudstjänst i Gropen, Mälarhöjden.

Onsdag 14 september kl. 11.00

Vi besöker Marcus kyrkan, Malmövägen 51, Björkhagen, Kyrkan tillhör Skarpnäcks församling. Personal guidar oss och berättar om kyrkan, kaffestund i samband med besöket. Kostnad 50 kr. För samåkning, samling vid Mälarhöjdens T-bana, kl. 10.00. Anmälan senast 10 september till Lena Österlund, 08-646 80 23 eller Kerstin Claesson, 08-646 87 83

Söndag 23 oktober

Kyrkostiftelsen bjuder på ”Jansson” för 17:e gången efter gudstjänsten i Mälarhöjdens kyrka.

I början av december uppförs en musikal om Jesu födelse i Uppenbarelsekyrkan. Anmäl ditt intresse till Lena  Österlund, 08-64680 23 eller Kerstin Claesson, 08-646 87 83, så reserverar vi biljetter. Ingen kostnad.

Kyrkostiftelsen har tagit fram två broschyrer om Mälarhöjdens kyrka och som kan köpas i kyrkan.

Konsten och konstnärerna i Mälarhöjdens kyrka av Rune Bengtsson, 20 kr. Foto: Arkivbild
Mälarhöjdens kyrka, 10 kr. Foto: Arkivbild

Läs mer om Mälarhöjdens kyrka

Mälarhöjdens kyrka

Mälarhöjdens kyrka ligger mitt i Mälarhöjden, uppe på berget ovanför T-banan. Initiativet till kyrkan togs av Mälarhöjdsborna själva, som i ett upprop 1923 önskade sig en kyrka i sin närhet. Kyrkan invigdes 1927.