Foto: Arkivbild

Mälarhöjdens kyrkostiftelse

Stiftelsens uppgift är att stödja Mälarhöjdens kyrkas verksamhet och att vara en mötesplats för församlingsbor.

Föreningen Mälarhöjdens kyrkostiftelse har till ändamål att väcka och stärka det kyrkliga livet i stadsdelarna Mälarhöjden och Hägersten samt att stödja kyrklig och diakonal verksamhet inom och utom Svenska kyrkan Hägersten.

Mälarhöjdens kyrkostiftelse bildades redan 1927, då Mälarhöjden fortfarande tillhörde Brännkyrka församling för att samla in medel för att bygga ett kapell i den nya stadsdelen.

Kapellet invigdes på pingstdagen 1929. Kyrkostiftelsen, ansvarade för kapellet, sedermera benämnt Mälarhöjdens kyrka, till 1984. Då överlämnades kyrkan ”mot skäligt vederlag” till Hägerstens församling.

Läs mer om Mälarhöjdens kyrka

Stiftelsen Mälarhöjdens kyrkostiftelse

Stiftelsen uppgift är nu att stödja kyrkans verksamhet samt att vara en mötesplats för församlingsbor. Hör av dig om du vill bli medlem, skänka ett bidrag till föreningen eller en gåva till vår minnesfond. Ring Lena Österlund, ordförande, 08-686 80 23.

Stipendium

Varje år delar stiftelsen ut ett stipendium på 5000 kr. Detta delas ut till någon eller några som bor i församlingen och som ansöker om bidrag till  bl.a. studier inom exempelvis diakoniutbildning, teologi eller volontärresa i kyrkans regi. Som ”tack” vill stiftelsen att stipendiaten håller ett litet kort föredrag på årsmötet. Ansökan sker skriftligen till: Mälarhöjdens kyrkostiftelse, Sporrgränd 1, 129 44 Hägersten.
Närmare information om stipendiet lämnas av: Lena Österlund, ordförande, tfn 08-646 80 23 och Hans Falk, sekreterare, tfn 08-97 26 62.
Ansökan ska vara styrelsen tillhanda senast 1 mars.

Kyrkostiftelsens kalendarium 2021

Välkomna till ett nytt år med Mälarhöjdens Kyrkostiftelse!
På grund av pågående Coronan tvingas Kyrkostiftelsen minska aktiviteter under våren 2021. Nedanstående bokade datum kan förändras framöver.Ändringar meddelas på Hägerstens församlings hemsida. Medlemmar uppmanas att kontrollera inför aktivitet om ändring skett, alternativt kontakta ordföranden i Kyrkostiftelsen Lena Österlund, 08-646 80 23

  • Onsdag 8/9 kl. 11.00
    Vi besöker Essinge kyrka där kommer personal att guida oss och berätta om kyrkans verksamhet samt bakgrund. Därefter smörgås och kaka samt kaffe, kostnad för detta 40:-. Samling vid Mälarhöjdens T-bana kl. 10.00 för gemensam resa. Adress: Essinge kyrkväg, för de som åker direkt. Anmälan senast 2/9 till Lena Österlund, 08-646 80 23 eller Kerstin Claesson, 08-646 87 83.
  • Söndag 24/10
    Kyrkostiftelsen bjuder på ”Janssons frestelse” för 16:e gången efter gudstjänsten i Mälarhöjdens kyrka. Stiftelsen har därefter årsmöte i kyrksalen vid ca kl. 13.30
    Årsmötet inleds med att vår stipendiat Madelene Hansson Forsberg berättar lite om sina studier och sitt uppsatsskrivande rörande (ett mycket aktuellt ämne) digitala riter och framförallt då Nattvarden.
  • Söndagen 21/11 kl. 18.30 Församlingsafton, musik/psalm-quiz med vår distriktspräst Magnus Fjelkman i Mälarhöjdens kyrka.

Föreningen förvaltar en minnesfond för eventuella gåvor i samband med födelsedagar, dödsfall och dylikt. Bankgiro 510-0714 , notera vem inbetalningen avser.

I dag har föreningen cirka 100 medlemmar. Nya medlemmar är mycket välkomna. Medlemsavgiften är 100 kronor, som sätts in på ovanstående bg.

E-posta Kyrkostiftelsen eller Ulrika Jagrén, tfn 08-88 40 96 eller Lena Österlund, tfn 08-646 80 23

Kyrkostiftelsen har tagit fram två broschyrer om Mälarhöjdens kyrka och som kan köpas i kyrkan.

Konsten och konstnärerna i Mälarhöjdens kyrka av Rune Bengtsson, 20 kr. Foto: Arkivbild
Mälarhöjdens kyrka, 10 kr. Foto: Arkivbild