Kyrkorådet i Svenska kyrkan Hägersten

Här hittar du kontaktuppgifter till ledamöter under mandatperiod 2022–2025.

Ordförande Christer Wik, ordförande (S)
1:e vice ordförande Carita Stenbacka Tenezakis (Visk)
2:e vice ordförande Lars Richter (BA)
Kyrkoherde Christofer Wilson, tel. 08-685 30 10

Arbetarepartiet – Socialdemokraterna

Ledamöter
Christer Wik
Anders Wallner
Åsa Karlsson
Raymond Molander
Ing-Marie Gidlöf

Ersättare
Madelene Nylander
Thomas Högberg
Katrin Wicén
Isak Öhrlund
Yvonne Strömberg

VISK – Vänstern i Svenska kyrkan

Ledamöter
Carita Stenbacka Tenezakis, 1:e vice ordförande 
Ann-Marie Strömberg
Kaya Ålander
Erik Broström

Ersättare
Stig Johnell
Anita Hedberg
Olivia Bernmalm
Marie Andersson

POSK – Partipolistiskt obundna i Svenska kyrkan

Ledamöter
Lars Olof Landin
Eva Beijer

Ersättare
Agneta Landin
Maximilian Björsten

Centerpartiet

Ledamöter
Marianne Nord

Ersättare
Lars Bergh

BA – Borgerligt alternativ

Ledamöter
Lars Richter, 2:e vice ordförande

Ersättare
Inger Kendel

Hitta mötesprotokoll från kyrkorådet

Hitta ledamöter i kyrkofullmäktige