Konfirmationsläger Gamla Uppsala
Foto: Alex Giacomini /Ikon

Kyrkan möter skolan

Vi i Svenska kyrkan Hägersten vill vara en resurs för skolans arbete och ett stöd för dess lärare, elever och övrig personal.

vad kan vi göra TILLSAMMANS?

I dokumentet Riktlinjer för skolsamverkan 2021-02-22 (öppnas som PDF) har vi samlat och beskrivit hur vi tänker kring samarbetet mellan kyrkan och skolan, utifrån gällande skollag och aktuell läroplan.

Vi sammanfattar detta här i följande fyra punkter:

  • Vi vill vara en samtalspart i värdegrundsarbetet för elever, lärare och övrig personal.
  • Vi erbjuder ett inifrånperspektiv på kristendomens berättelser och högtider som ingår i religionsundervisningen.
  • Vi erbjuder genom våra kyrkor ett högtidsrum för årligt återkommande högtider som skolavslutningar, adventssamlingar mm.
  • Vi finns som en resurs för elever, lärare och annan personal i händelse av kris- eller sorgbearbetning.  

VI FINNS HÄR FÖR ER

Ni är välkomna på studiebesök till våra kyrkor; Uppenbarelsekyrkan, Gröndals kyrka Kvarterskyrkan på kajen och Mälarhöjdens kyrka, där vi t ex kan berätta om kyrkorummet och kyrkans symboler. Vi utformar gärna besöket utifrån era önskemål.

Under Uppenbarelsekyrkan finns också ett av Stockholms få columbarier, det vill säga en urngravplats inomhus, som vi också gärna visar.

För mer info och kontakt: Elin Arvinder Persson, pedagog. elin.arvinderpersson@svenskakyrkan.se tel. 076-526 88 54

KRIS- OCH SORGBEARBETNING

I Svenska kyrkan Hägersten finns medarbetare med stor erfarenhet av arbete med krishantering, död och sorg. Inträffar en kris som berör skolan kan vi vara en resurs i detta arbete.

Vi kan även vara delaktiga i ert främjande arbete kring krishantering om ni önskar det, t ex genom att vara ett stöd för planeringen eller delta i undervisningen kring viktiga samtal om död och sorg tillsammans med eleverna.

För mer info och kontakt: Christina Odhner, präst
christina.odhner@svenskakyrkan.se tel. 076-526 88 70

Verksamhet för högstadiet

I en artikel i den digitala nyhetstidningen Bättre stadsdel kan du läsa om Grubbelklubben som vänder sig till elever på högstadiet.

För mer info och kontakt: Petter Östling, 
petter.ostling@svenskakyrkan.se, 073-056 34 88

Julmusikal

Vad hände egentligen den första julen? Kom med på en musikalisk resa 2 000 år tillbaka i tiden och till Betlehem. Klicka på bilden för att läsa mer.

Christina Odhner

Christina Odhner

Präst, Mälarhöjdens kyrka

Elin Arvinder Persson

Elin Arvinder Persson

Pedagog, Gröndals kyrka

Petter Östling

Petter Östling

Församlingsassistent, Gröndals kyrka