Foto: Alex Giacomini /Ikon

Kyrkan möter skolan

Svenska kyrkan Hägersten vill vara en resurs för skolans arbete, lärare, elever och övrig personal. Här kan du läsa hur kyrkan samverkar med skolan.

Vad kan vi göra tillsammans?

Svenska kyrkan Hägersten kan vara ett stöd och en resurs i skolans verksamhet. I dokumentet Riktlinjer för skolsamverkan 2021-02-22 (PDF) beskriver vi hur samarbetet mellan kyrkan och skolan kan fungera, utifrån gällande skollag och aktuell läroplan.

Sammanfattningsvis handlar det om följande fyra punkter:

  • Vi vill vara en samtalspart i värdegrundsarbetet för elever, lärare och övrig personal.
  • Vi erbjuder ett inifrånperspektiv på kristendomens berättelser och högtider som ingår i religionsundervisningen.
  • Vi erbjuder genom våra kyrkor ett högtidsrum för årligt återkommande högtider som skolavslutningar, adventssamlingar mm.
  • Vi finns som en resurs för elever, lärare och annan personal i händelse av kris- eller sorgbearbetning.  

Vi finns här för er

Ni är välkomna på studiebesök i våra kyrkor; Uppenbarelsekyrkan, Gröndals kyrka, Mälarhöjdens kyrka och Kvarterskyrkan på kajen, där vi exempelvis kan berätta om kyrkorummet och kyrkans symboler. Vi utformar gärna besöket utifrån era önskemål.

Under Uppenbarelsekyrkan finns också ett av Stockholms få columbarier, det vill säga en urngravplats inomhus, som vi också gärna visar.

För mer info, kontakta Kalle Sjöholm, musikpedagog, karl.sjoholm@svenskakyrkan.se, 070-855 30 65.

Kris- och sorgebearbetning

I Svenska kyrkan Hägersten finns medarbetare med stor erfarenhet av arbete med krishantering, död och sorg. Inträffar en kris som berör skolan kan vi vara en resurs i detta arbete.

Vi kan även vara delaktiga i ert främjande arbete kring krishantering om ni önskar det, t ex genom att vara ett stöd för planeringen eller delta i undervisningen kring viktiga samtal om död och sorg tillsammans med eleverna.

För mer info, kontakta Christina Odhner, präst, christina.odhner@svenskakyrkan.se, 076-526 88 70.

Verksamhet för högstadiet

I en artikel i den digitala nyhetstidningen Bättre stadsdel kan du läsa om Grubbelklubben som vänder sig till elever på högstadiet.

För mer info, kontakta Petter Östling, petter.ostling@svenskakyrkan.se, 073-056 34 88.

Vid olycka på skola – kontakta oss

Vid olyckor eller svåra händelser på skolor kan Svenska kyrkan Hägersten ge stöd – på plats i skolan och utifrån ert behov. Vi har präster, diakoner och pedagoger i alla våra kyrkor.

Uppenbarelsekyrkan – Thomas Loréhn, 08-685 30 26 
Gröndals kyrka och Kvarterskyrkan – Evamaria Lund, 08-685 30 06
Mälarhöjdens kyrka – Magnus Fjelkman, 08-685 30 62

Handlingsplan för konfirmand- och ungdomsarbetet

Här kan du läsa om våra mål och hur vi kvalitetssäkrar vårt arbete. 

Läs handlingsplanen för konfirmand- och ungdomsarbetet i Svenska kyrkan Hägersten här.

Läs om kyrkans aktiviteter för ungdomar i Hägersten

Ungdom och konfirmation

Här hittar du allt du behöver veta om konfirmation. I Svenska kyrkan Hägersten finns konfirmation för dig i åk 8 eller 9, samt gymnasiekonfirmation. Här hittar du också andra aktiviteter, såsom ungdomskväll, efter-skolan-häng och flera körer.

Läs om kyrkans mötesplatser för barn och familj

Barn och familj

Välkommen till uppskattade mötesplatser för både barn och vårdnadshavare. Här kan barn leka med musik, sjunga i kör och dansa, bland mycket annat.

Läs mer om Svenska kyrkan Hägersten

Vad vill vi åstadkomma?

Svenska kyrkan Hägersten vill vara en viktig del i människors liv. Med ett stort engagemang för medmänniskan och skapelsen. Här kan du läsa mer om oss.