Ledningsgrupp

Här hittar du kontaktuppgifter till ledningsgruppen i Svenska kyrkan Hägersten. Ledningsgruppen utgörs av kyrkoherde, distriktschefer, kanslichef samt fastighets- och service-chef.

Ledningsgrupp i Svenska kyrkan Hägersten

    Hitta medarbetare och förtroendevalda

    Se mer om Svenska kyrkan Hägersten