Ledningsgrupp

Här hittar du kontaktuppgifter till ledningsgruppen i Svenska kyrkan Hägersten. Ledningsgruppen utgörs av kyrkoherde, distriktschefer, kanslichef samt fastighets- och service-chef.

Ledningsgrupp i Svenska kyrkan Hägersten

  Hitta medarbetare och förtroendevalda

  Medarbetare

  Här hittar du alla anställda medarbetare. Exempelvis kyrkoherde, distriktschefer, präster och diakoner.

  Någon klubbar med en ordförandeklubba.

  Förtroendevalda

  I kyrkovalet, vart fjärde år, väljer du som är medlem vilka som ska styra Svenska kyrkan Hägersten. Här hittar du dina förtroendevalda, samt mötesprotokoll från kyrkofullmäktige och kyrkoråd.

  Se mer om Svenska kyrkan Hägersten

  En samlingsbild av olika jämlikhets-relaterade företeelser.

  Vad vill vi åstadkomma?

  Svenska kyrkan Hägersten vill vara en viktig del i människors liv. Med ett stort engagemang för medmänniskan och skapelsen. Här kan du läsa mer om oss.