Foto: Magdalena Vogt

Internationellt arbete

Vill du göra något handfast i kampen för en rättvis värld? Välkommen att engagera dig i Act Svenska kyrkan, Hägersten.

Engagera dig i Act Svenska kyrkan, Hägersten

För en rättvis värld. Lokalt i Hägersten.

Anmäl ditt intresse

Vi är Act Svenska kyrkan, HÄGERSTEN

Vi är en lokal grupp av Act Svenska kyrkan. Act utför omedelbar katastrofhjälp såväl som långsiktigt påverkansarbete. Allt för en rättvis värld.

Act fokuserar på hälsa, jämställdhet, hållbar försörjning, religionsdialog och rättvisefrågor. Arbetet utgår alltid från att bekräfta och stärka människors egna förmågor, ansvar och möjligheter.

Vi behöver bli fler

Vi vill bli fler i vår lokala grupp. Du behövs! Tillsammans lyfter vi det internationella arbetet i Hägerstens församling.

Vi arbetar ideellt och hittar olika sätt att engagera oss. Det kan vara genom aktioner, insamlingar och möten. Vi arbetar också med Svenska kyrkan i utlandet, SKUT, som finns i 24 länder runt om i världen.

Du är välkommen med ditt intresse, din kompetens och dina idéer!

Har du frågor om Act Svenska kyrkan, Hägersten? Kontakta någon av oss.