Hägerstens A Cappella – anmälan

Välkommen till kören Hägerstens A Cappella. Anmäl ditt intresse här.

Hitta alla vuxenkörer

En blandad kyrkokör i matchande blå färger sjunger.

Vuxenkörer

I Hägerstens församling finner du flera olika vuxenkörer. Både för nybörjare såväl som för erfarna körsångare. För oss är musik en passion. Hitta kören som passar dig.

Hitta barn- och ungdomskörer

En barnkör sjunger och gestikulerar med armarna i ett klassrum. En kvinnlig körledare i förgrunden.

Barnkörer

Att sjunga i kör är en fantastisk barnaktivitet. I Svenska kyrkan Hägersten finns hela 14 barnkörer för olika åldrar. Du hittar körer i flera av våra kyrkor. Sjung med oss!

En blandad ungdomskör i röda kåpor sjunger.

Ungdomskörer

Sjung med oss! Utveckla din röst och nå långt tillsammans. I Svenska kyrkan Hägerstens församling finns körer på olika erfarenhetsnivåer. Hitta kören som passar dig.

Hitta alla konserter

En svartklädd man står och sjunger på en scen. En kvinna i svart klänning dirigerar.

Gå på konsert

I Svenska kyrkan Hägersten hittar du många starka konsertupplevelser. Här finns ett rikt musikliv, där många känner ett stort engagemang. Välkommen till musik med passion.