Arbetsplats Data Kontorsmiljö Skrivbord
Foto: Madelen Zander /Ikon

Hantering av dina personuppgifter

Din personliga integritet är viktig för oss och därför vill vi informera om var dina personuppgifter hämtas ifrån, hur vi använder dem och vilka rättigheter du har.

Du ska känna dig trygg med hur Svenska kyrkan hanterar dina personuppgifter. Svenska kyrkan Hägersten skyddar den information som du anförtror oss och följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet.

Du har enligt Dataskyddsförordningen (GDPR, General Data Protection Regulation) rätt att få ett utdrag av dina personuppgifter samt information om hur vi behandlar dem. Förordningen gäller i hela EU och syftar till att stärka skyddet för den enskilda individen vid behandling av personuppgifter.

Kontaktuppgifter:

  • Växelnummer Svenska kyrkan i Hägersten tfn 08-685 30 00.
  • Dataskyddsombud för Svenska kyrkan i Hägersten,
    Frida Fazal, tfn 070-735 76 60, e-post frida.fazal@gmail.com

Här kan du läsa vår Integritetspolicy (öppnas som PDF).

Du kan läsa mer under respektive flik och mer om GDPR hos Integritetsskyddsmyndigheten.

Bli medlem eller volontär

En samlingsbild av olika jämlikhets-relaterade företeelser.

Bli medlem

Som medlem i Svenska kyrkan bidrar du till ett starkare lokalsamhälle i Hägersten. Du stödjer viktig verksamhet för barn, ungdomar och äldre. Du bidrar också till Svenska kyrkan ute i landet och till livsviktiga insatser internationellt. Fyll i blankett om medlemskap här.

En man från Svenska kyrkan lämnar en matkasse till en äldre dam vid ytterdörren.

Bli volontär

Som volontär i Svenska kyrkan Hägersten bidrar du till ett viktigt arbete för barn, ungdomar och äldre. Lokalt i Hägersten. Du behövs!

Se mer om Svenska kyrkan Hägersten

En samlingsbild av olika jämlikhets-relaterade företeelser.

Vision och mål

Här hittar du Svenska kyrkan Hägerstens vision och mål. Vi vill vara en betydelsefull del av våra medlemmars och församlingsbors liv. Vi tror att kyrkan kan tillföra något viktigt i lokalsamhället och i människors personliga tillvaro.

Vi vill vara en inkluderande kyrka

Svenska kyrkan Hägersten vill vara en andlig växtplats för alla människor. Därför arbetar vi aktivt med mångfald och öppenhet genom Regnbågsnyckeln. Läs mer här.

En samlingsbild med olika hållbarhets-relaterade företeelser.

Vi arbetar för större hållbarhet

Svenska kyrkans miljöpåverkan ska minska. Vi vill att det ska märkas att andlighet och hållbarhet hör ihop. Läs om hur vi vill bli en klimatsmart församling.

Två gröna pratbubblor.

Så här kommunicerar vi

För Svenska kyrkan Hägersten är det viktigt att vi finns nära alla medlemmar och församlingsbor. Även om vi inte träffar dig i kyrkorna. Här kan du se vad vi gör för att möta dig utanför kyrkorna.

Se vår verksamhet

Samtal och stöd

I Svenska kyrkan Hägersten kan du få enskilda samtal med präst, diakon eller med Kyrkans familjerådgivning. Du kan få ekonomiska stödsamtal, samt hitta mötesplatser som sorgegrupper och språkcafé.

En svartklädd man står och sjunger på en scen. En kvinna i svart klänning dirigerar.

Konserter, gudstjänster och aktiviteter

I Svenska kyrkan Hägersten kan du gå på konsert, delta i en gudstjänst eller sjunga i kör. Här hittar du också mötesplatser, kulturevenemang och andlig fördjupning.

Barn och familj

Välkommen till uppskattade mötesplatser för både barn och vårdnadshavare. Här kan barn leka med musik, sjunga i kör och dansa, bland mycket annat.

Ungdom och konfirmation

Här hittar du allt du behöver veta om konfirmation. I Svenska kyrkan Hägersten finns konfirmation för dig i åk 8 eller 9, samt gymnasiekonfirmation. Här hittar du också andra aktiviteter, såsom ungdomskväll, efter-skolan-häng och flera körer.

Dop, vigsel och begravning

Här hittar du allt du behöver för att boka dop, vigsel eller begravning. OBS! Bokningen är stängd 18–21 november p.g.a. tekniskt underhåll.

Kyrkan möter skolan

Svenska kyrkan Hägersten vill vara en resurs för skolans arbete, lärare, elever och övrig personal. Här kan du läsa hur kyrkan samverkar med skolan.

Följ besluten

Se vad som beslutas i kyrkoråd och kyrkofullmäktige

Här hittar du mötesprotokoll från kyrkoråd och kyrkofullmäktige. Se vad våra förtroendevalda beslutar. Följ deras arbete!

Hitta medarbetare och kyrkor

Medarbetare

Här hittar du alla anställda medarbetare. Exempelvis kyrkoherde, distriktschefer, präster och diakoner.

Någon klubbar med en ordförandeklubba.

Förtroendevalda

I kyrkovalet, vart fjärde år, väljer du som är medlem vilka som ska styra Svenska kyrkan Hägersten. Här hittar du dina förtroendevalda, samt mötesprotokoll från kyrkofullmäktige och kyrkoråd.

Våra kyrkor

Uppenbarelsekyrkan, Gröndals kyrka, Mälarhöjdens kyrka och Kvarterskyrkan på kajen tillhör alla Svenska kyrkan i Hägersten. Här kan du läsa mer om dem.

Columbariet

Columbariet i Uppenbarelsekyrkan är en alternativ begravningsplats för urnor. Det är en vacker plats under kyrkorummet, med konst av Ralph Bergholtz och Randi Fisher. Columbariet är dagligen öppet för besök. Se öppettiderna här.

Om pressmaterial och personuppgifter

I en mässhall håller någon upp en röd badge med texten För allas lika värde.

Pressmaterial

Svenska kyrkan Hägersten vill vara en social mötesplats i lokalsamhället och ett forum för engagemang för medmänniskan. Bland annat genom att bjuda in intressanta föredragshållare och även ta ställning i viktiga frågor.

Arbetsplats Data Kontorsmiljö Skrivbord

Hantering av dina personuppgifter

Din personliga integritet är viktig för oss och därför vill vi informera om var dina personuppgifter hämtas ifrån, hur vi använder dem och vilka rättigheter du har.