Arbetsplats Data Kontorsmiljö Skrivbord
Foto: Madelen Zander /Ikon

Hantering av dina personuppgifter

Din personliga integritet är viktig för oss. Vi skyddar den information som du anförtror oss. Här hittar du vår integritetspolicy och kontaktuppgifter till vårt dataskyddsombud.

Du har rätt till utdrag och information

Du har enligt Dataskyddsförordningen (GDPR, General Data Protection Regulation) rätt att få ett utdrag av dina personuppgifter samt information om hur vi behandlar dem. Förordningen gäller i hela EU och syftar till att stärka skyddet för den enskilda individen vid behandling av personuppgifter.

Läs mer om GDPR hos Integritetsskyddsmyndigheten.

Ladda ner vår integritetspolicy:

Bli medlem eller volontär

Bli medlem

Som medlem i Svenska kyrkan bidrar du till ett starkare lokalsamhälle i Hägersten. Du stödjer viktig verksamhet för barn, ungdomar och äldre. Du bidrar också till Svenska kyrkan ute i landet och till livsviktiga insatser internationellt. Fyll i blankett om medlemskap här.

En man från Svenska kyrkan lämnar en matkasse till en äldre dam vid ytterdörren.

Bli volontär

Som volontär i Svenska kyrkan Hägersten bidrar du till ett viktigt arbete för barn, ungdomar och äldre. Lokalt i Hägersten. Du behövs!

Se mer om Svenska kyrkan Hägersten

Vision och mål

Här hittar du Svenska kyrkan Hägerstens vision och mål. Vi vill vara en betydelsefull del av våra medlemmars och församlingsbors liv. Vi tror att kyrkan kan tillföra något viktigt i lokalsamhället och i människors personliga tillvaro.

Vi vill vara en inkluderande kyrka

Svenska kyrkan Hägersten vill vara en andlig växtplats för alla människor. Därför arbetar vi aktivt med mångfald och öppenhet genom Regnbågsnyckeln. Läs mer här.

Vi arbetar för större hållbarhet

Svenska kyrkans miljöpåverkan ska minska. Vi vill att det ska märkas att andlighet och hållbarhet hör ihop. Läs om hur vi vill bli en klimatsmart församling.

Så här kommunicerar vi

För Svenska kyrkan Hägersten är det viktigt att vi finns nära alla medlemmar och församlingsbor. Även om vi inte träffar dig i kyrkorna. Här kan du se vad vi gör för att möta dig utanför kyrkorna.

Se vår verksamhet

Samtal och stöd

I Svenska kyrkan Hägersten kan du få enskilda samtal med präst, diakon eller med Kyrkans familjerådgivning. Här kan du också få ekonomiska stödsamtal, samt hitta mötesplatser som sorgegrupper.

En svartklädd man står och sjunger på en scen. En kvinna i svart klänning dirigerar.

Konserter, gudstjänster och aktiviteter

I Svenska kyrkan Hägersten kan du gå på konsert, delta i en gudstjänst eller sjunga i kör. Här hittar du också mötesplatser, kulturevenemang och andlig fördjupning.

Barn och familj

Välkommen till uppskattade mötesplatser för både barn och vårdnadshavare. Här kan barn leka med musik, sjunga i kör och dansa, bland mycket annat.

Ungdom och konfirmation

Här hittar du allt du behöver veta om konfirmation. I Svenska kyrkan Hägersten finns konfirmation för dig i åk 8 eller 9, samt gymnasiekonfirmation. Här hittar du också andra aktiviteter, såsom ungdomskväll, efter-skolan-häng och flera körer.

Dop, vigsel och begravning

Här hittar du allt du behöver för att boka dop, vigsel eller begravning.

Kyrkan möter skolan

Svenska kyrkan Hägersten vill vara en resurs för skolans arbete, lärare, elever och övrig personal. Här kan du läsa hur kyrkan samverkar med skolan.

Följ besluten

Se vad som beslutas i kyrkoråd och kyrkofullmäktige

Här hittar du mötesprotokoll från kyrkoråd och kyrkofullmäktige. Se vad våra förtroendevalda beslutar. Följ deras arbete!

Hitta medarbetare och kyrkor

Medarbetare

Här hittar du alla anställda medarbetare. Exempelvis kyrkoherde, distriktschefer, präster och diakoner.

Två äpplen och två clementiner ligger på en blå bok med titeln Kyrkoordning 2021.

Förtroendevalda

I kyrkovalet, vart fjärde år, väljer du som är medlem vilka som ska styra Svenska kyrkan Hägersten. Här hittar du dina förtroendevalda, samt mötesprotokoll från kyrkofullmäktige och kyrkoråd.

Våra kyrkor och Columbariet

Hitta till Uppenbarelsekyrkan, Gröndals kyrka, Mälarhöjdens kyrka och Kvarterskyrkan på kajen. Alla fyra kyrkor tillhör Svenska kyrkan i Hägersten. I Uppenbarelsekyrkan finns också Columbariet.

Columbariet

Columbariet i Uppenbarelsekyrkan är en alternativ begravningsplats för urnor. Det är en vacker plats under kyrkorummet, med konst av Ralph Bergholtz och Randi Fisher. Columbariet är dagligen öppet för besök. Se öppettiderna här.

Om pressmaterial och personuppgifter

I en mässhall håller någon upp en röd badge med texten För allas lika värde.

Pressmaterial

Svenska kyrkan Hägersten vill vara en social mötesplats i lokalsamhället och ett forum för engagemang för medmänniskan. Bland annat genom att bjuda in intressanta föredragshållare och även ta ställning i viktiga frågor.

Arbetsplats Data Kontorsmiljö Skrivbord

Hantering av dina personuppgifter

Din personliga integritet är viktig för oss. Vi skyddar den information som du anförtror oss. Här hittar du vår integritetspolicy och kontaktuppgifter till vårt dataskyddsombud.