Foto: Lotta Hagström Sandin

Enskilda samtal

Behöver du någon att prata med? I Svenska kyrkan Hägersten kan du få enskilda samtal med präst eller diakon. Du kan också få parsamtal i Kyrkans familjerådgivning.

Vill du prata med en diakon eller präst?

 • Ring växeln 08-685 30 00 så får du hjälp. Växeln är öppen under kontorstid.
 • Du kan även kontakta församlingens diakoner direkt, lämna ett meddelande så ringer de upp så snart de kan.
 • Mellan kl. 17.00 på kvällen till kl. 06.00 på morgonen, vardag som helg,  kan du ringa 112 och be att få bli kopplad till Jourhavande präst.

Vi diakoner finns här för dig. Kontakta gärna oss.

  Vi präster finns här för dig. Kontakta gärna oss.

   Om du söker stöd kring samlevnadssvårigheter

   Kyrkans familjerådgivning

   Få samtalsstöd vid samlevnadssvårigheter och livskriser där nära relationer är i fokus. Familjerådgivningen är öppen för familjer, par och ensamstående.

   Är du ungdom och behöver stöd?

   Samtal och stöd för ungdomar

   Är du ung och behöver någon att prata med? I Svenska kyrkan Hägersten kan du vända dig till en av församlingens präster eller diakoner. Du har också möjlighet att träffa terapeut via Kyrkans familjerådgivning.

   Tystnadsplikt för diakoner, präster och familjerådgivare

   Tystnadsplikt – diakon

   Diakonen har liksom prästen tystnadsplikt under enskild själavård men till skillnad från en präst kan en diakon bryta tystnadsplikten, till exempel om det under samtalet har kommit fram information eller uppgifter som det enligt lag är anmälningsplikt på. Diakonen kan även bli kallad att vittna i en rättegång.

   Tystnadsplikt – präst

   Präst har absolut tystnadsplikt, om det begärs, vid bikt och enskild själavård. Det finns inga undantag från den absoluta tystnadsplikten, även om den som samtalat med prästen vill att prästen senare ska föra det vidare går det inte. En prästs tystnadsplikt är också rättsligt bindande, vilket innebär att prästen inte får berätta vad du sagt för någon människa eller myndighet.

   Tystnadsplikt – familjerådgivare

   Familjerådgivare har tystnadsplikt men anmälningsskyldigheten träder in om familjerådgivaren exempelvis känner oro för ett barn eller ungdom under 18. Om detta skulle ske tas det upp med den som går i samtal.

   Få ekonomiskt stödsamtal

   Ekonomiska stödsamtal

   Om du har problem i din privatekonomi så kan vi stödja dig att hitta vidare hjälp. Vi kan också hjälpa dig i kontakten med stiftelser och fonder.

   Hitta din mötesplats

   Två vita stenar med texterna Saknar dej och Pappa ligger på en gravsten.

   Samtal om sorg

   Har du förlorat en anhörig eller vän genom dödsfall? Att kunna dela dina erfarenheter kan vara till stort stöd. Delta i en samtalsgrupp där vi pratar om allt som kan komma upp i en sorgeprocess. Välj mellan dag- och kvällstid. Kostnadsfritt.

   En rödhårig person och en person i slöja pratar över en kopp kaffe.

   Språkcafé med läxläsning och bostadssök

   Här kan du öva svenska. Samt få stöd i att söka bostad och läsa läxor. Vi träffas på SHIS-boendet Bjällerkransen i Västertorp.

   En liten flicka sitter på golvet framför sin mamma som håller i hennes händer.

   Ensamstående föräldrar med barn

   Vi träffas i Gröndals kyrka. Här kan du samtala med andra ensamstående föräldrar. Och få en fin stund med ditt barn. Öppet för föräldrar med barn i alla åldrar.

   Kamratklubben

   För dig med funktionsvariation. Vi träffas och har olika teman samt sjunger, fikar och skrattar tillsammans. Vi avslutar med andakt med ljuständning i kyrkorummet.

   Öppet café på kajen

   Ett häng för alla åldrar! Caféet där det alltid finns någon att prata med, vi fikar och har fin gemenskap. Missa inte rytmiksamlingarna för föräldralediga med barn, eller lunchandakterna. Öppet fyra dagar i veckan.

   En skylt med texten Öppet hänger på en stolpe utomhus.

   Öppet hus

   Välkommen till samvaro och gemenskap. Öppet hus passar för dig som är dagledig. Vi träffas i Uppenbarelsekyrkan samt i kyrkorna i Gröndal och Mälarhöjden

   Trivselträff

   Samling runt kaffebordet i Mälarhöjdens kyrka. Här samtalar vi och stöttar varandra.

   Promenad och sopplunch

   Friskvård och social samvaro i ett. Vi promenerar både från Axelsberg och Västertorp. Vi äter lunch tillsammans vid vårt promenadmål Mälarhöjdens kyrka.