Foto: Linda Mickelsson /Ikon

Ekonomiska stödsamtal

Om du har problem i din privatekonomi så kan vi stödja dig att hitta vidare hjälp. Vi kan också hjälpa dig i kontakten med stiftelser och fonder.

En kvinna sitter och samtalar med några andra över en kopp kaffe.

Öppen Diakoni i Uppenbarelsekyrkans distrikt

Välkommen till Öppen Diakoni. Här hjälper vi dig kring själavårdssamtal, gåvomedel och fondmedel. För dig som bor i Uppenbarelsekyrkans distrikt.