Foto: Bättre Stadsdel

Diakon Svante: “Man kan se att folk mår bättre efter ett samtal”

Svante Talltorp är en av sju diakoner i Svenska kyrkan Hägersten. Även om enskilda samtal upptar större delen av hans arbetstid är även kontakter med socialtjänst, vård och polis en stor del av arbetet.

Svante Talltorp är en av sju diakoner i Svenska kyrkan Hägersten. Även om enskilda samtal upptar större delen av hans arbetstid är även kontakter med socialtjänst, vård och polis en stor del av arbetet.

När till exempel polisen ska lämna ett dödsbud till anhöriga hjälper diakonerna till. Då ringer polisen till diakoner och präster som då följer med dem.

Hur organiseras detta?
– Det finns en polispräst i Stockholms stift som har hand om detta. Tillsammans med de andra församlingarna i söderort täcker vi hela södra Stockholm. Vi i Hägersten har jour några veckor per år som vi gör ett beredskapsschema för. Jag är en av dem som åker ut, säger Svante Talltorp.

Hur fungerar det konkret?
– När vi åker ut lämnar polisen dödsbudet och vi stannar kvar hos de som fått budet, om de så de önskar. Det är väldigt uppskattat, både av polisen och de drabbade.

– Man får vara mycket lyhörd vid sådana här tillfällen. När vi tycker att det är lämpligt lämnar vi över ärendet till den församling som den anhörige tillhör. Där kan man ha fortsatta kontakter med diakonerna om man så önskar.

Vilka fler samhällskontakter har ni?
– I våra samtal ledsagar vi människor. Om det till exempel handlar om ekonomisk utsatthet talar vi om att de ska kontakta socialtjänsten och stödjer dem i den kontakten. Det är försörjningsstödsenheten vid Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning vid Telefonplan som de ska vända sig till.

– Även budget- och skuldrådgivare på socialkontoret kan vi hänvisa till. Vi har en bra kontakt med den enheten.Samarbetet har pågått i över tio år. Vi träffar dem ett par gånger per år och blir uppdaterade på till exempel regelförändringar inom området.

Foto: Bättre Stadsdel

Hjälper ni andra grupper?
– Ja, vi har en del kontakter med familjeenheten på socialtjänsten där det bland annat finns en grupp för ensamstående föräldrar. Även i kyrkan i Gröndal har vi en grupp med ensamstående föräldrar och det sker ett visst samarbete mellan dessa båda grupper.

Socialtjänsten har även handläggare som arbetar med våld i nära relation som vi kan hänvisa till.

– Vi har ett bra samarbete tycker jag kring dessa frågor. Socialtjänsten ser oss som hjälp och stöd. Det känns som vi har bra relation med dem.

Vid behov hänvisar diakonerna även till vårdcentraler och psykvården. Dessutom gör vi hem- och sjukhusbesök.

Förutom kontakter med socialtjänst och polis består en stor del av Svantes arbetstid av samtal med människor i alla åldrar. Det är allt från tonåringar till pensionärer.

– Vi märker att antalet samtal ökar. Framförallt handlar det om två grupper som kontaktar oss i allt större utsträckning: yngre (tonåringar) och människor mitt i livet, det vill säga 30-40-åringar. Jag uppskattar att ungefär halva min arbetstid går åt till enskilda samtal.

Foto: Bättre Stadsdel

I Svenska kyrkan Hägersten arbetar idag sju diakoner. En är inriktad enbart mot skolan, en har kompetens som familjerådgivare och en arbetar med volontärfrågor. Övriga arbetar lite mer generellt.

Diakonerna blir kontaktade kring frågor som till exempel relationer, sjukdom, livsfrågor och sorg.

– När livet inte blivit som man tänk sig kan man söka sig till oss för stöd och råd. Det kan vara allt från att man mår dåligt, livskris eller tankar kring sorg och död. När man känner att man behöver prata med någon.

Hur fungerar det när man vill kontakta er?
– Första kontakten med oss sker oftast via mejl eller telefon. Sen bokar vi en tid då vi träffas för samtal.

Vilken utbildning har ni diakoner?
– Alla är vigda som diakoner i Svenska kyrkan. Många har läst extra kurser i krishantering och samtalsmetodik. Vi går ganska ofta på olika fortbildningar. De flesta av oss har en grundutbildning som till exempel socionom, pedagog eller sjuksköterska.

Vad är det bästa med att vara diakon?
– Det är nog det förtroendet man får. Jag tycker generellt att kyrkan har ett stort förtroende bland människor. Vi har tystnadsplikt och för inga journaler och det är en grundförutsättning för detta förtroende.

– Vi kan faktiskt hjälpa till och göra skillnad. Man kan se att folk mår bättre efter ett samtal, att personen blir lite rakare i ryggen. Det är mycket givande att få vara med om det.

 

Denna artikel är framtagen i samarbete med tidningen Bättre Stadsdel.

Fler artiklar finns här.

Aktuellt

En stickning i olika lila nyanser ligger på ett bord. Två kvinnor knypplar i bakgrunden.

17/10 och 21/11 Livets trådar – en existentiell stick- och virkkväll med samtal om livet och tron.

Några kvällar för dig som gillar handarbete tillsammans med andra och samtidig prata om det som känns angeläget.

Hitta din mötesplats

Öppet café på kajen

Ett häng för alla åldrar! Välkommen till caféet där det alltid finns någon att prata med. Vi fikar och har fin gemenskap. Missa inte rytmiksamlingarna för alla vuxna och barn, eller lunchandakterna. Öppet fyra dagar i veckan.

En liten flicka sitter på golvet framför sin mamma som håller i hennes händer.

Ensamstående föräldrar med barn

Vi träffas i Gröndals kyrka. Här kan du samtala med andra ensamstående föräldrar. Och få en fin stund med ditt barn. Öppet för föräldrar med barn i alla åldrar.

Kamratklubben

För dig med funktionsvariation. Vi träffas och har olika teman samt sjunger, fikar och skrattar tillsammans. Vi avslutar med andakt med ljuständning i kyrkorummet.

Öppet hus – i våra kyrkor

Samvaro och gemenskap runt kaffeborden. Öppet hus passar dig som är dagledig. Vi träffas tisdagar i Uppenbarelsekyrkan, måndagar i Gröndals kyrka och varannan vecka i Mälarhöjdens kyrka. Du är alltid välkommen, när du vill.

Promenad och sopplunch

Friskvård och social samvaro i ett. Vi promenerar både från Mälarhöjdens och Västertorps tunnelbanestationer. Vi avslutar promenaden med sopplunch i Mälarhöjdens kyrka.

Två vita stenar med texterna Saknar dej och Pappa ligger på en gravsten.

Samtal om sorg

Har du förlorat en anhörig eller vän genom dödsfall? Välkommen till denna samtalsgrupp där vi pratar om allt som kan komma upp i en sorgeprocess. Att dela våra erfarenheter kan vara ett stort stöd.