Chorista – anmälan

Välkommen till kören Chorista. Anmäl ditt intresse här.

Hitta alla ungdomskörer

En blandad ungdomskör i röda kåpor sjunger.

Ungdomskörer

Sjung med oss! Utveckla din röst och nå långt tillsammans. I Svenska kyrkan Hägerstens församling finns körer på olika erfarenhetsnivåer. Hitta kören som passar dig.

Hitta alla barnkörer

En barnkör sjunger och gestikulerar med armarna i ett klassrum. En kvinnlig körledare i förgrunden.

Barnkörer

Att sjunga i kör är en fantastisk barnaktivitet. I Svenska kyrkan Hägersten finns hela 13 barnkörer för olika åldrar. Du hittar körer i flera av våra kyrkor. Sjung med oss!

Hitta alla vuxenkörer

En blandad kyrkokör i matchande blå färger sjunger.

Vuxenkörer

I Hägerstens församling finner du flera olika vuxenkörer. Både för nybörjare såväl som för erfarna körsångare. För oss är musik en passion. Hitta kören som passar dig.

Hitta alla konserter

En svartklädd man står och sjunger på en scen. En kvinna i svart klänning dirigerar.

Gå på konsert

I Svenska kyrkan Hägersten hittar du många starka konsertupplevelser. Här finns ett rikt musikliv, där många känner ett stort engagemang. Välkommen till musik med passion.