Valbara i Centerpartiet; Från vänster: Gunilla Hansson, Lars Bergh, Ragnhild Elfsö, Marianne Nord, Dan Olofsson

Centerpartiet i Hägersten

En öppen folkkyrka, tillgänglig för alla

Alla människors lika värde är grunden för vårt engagemang i Svenska kyrkan liksom i samhället i stort. Vår församling växer med nya bostadsområden. Människor flyttar hit utifrån landet för att få arbete eller kom-mer ännu längre bortifrån för att rädda sina liv. Var och en som kommer till våra kyrkor och söker svar på sina livsfrågor, söker gemenskap med andra människor el-ler upplevelse i musiken ska vara välkomna in. Genom omsorg om människor är kyr-kan en trygg famn i en orolig värld.

Vi har tre vackra kyrkor och en kvarters kyrka på Liljeholmskajen. Men vår församling växer och kyrkan måste finna vägar att möta medlemmarna i hela församlingen.

Diakoni är viktig

Inriktningen ska förmedla framtidstro genom hjälp till självhjälp. Grunden i det diakonala arbetet innebär att ta vara på människors egna resurser och bygga vi-dare på dem.

Hållbar utveckling

Tillsammans värnar vi skapelsen, människan ska bruka, inte förbruka. Kyrkan ska därför vara en stark aktör för hållbar utveckling. Kyrkan ska vara en förebild i samhället genom miljödiplomering. Varor och tjänster ska vara klimat- och miljö smarta. Tillsammans gör vi det möjligt att nå FN:s mål, en hållbar framtid för kommande generationer.

Möten mellan generationer

Barn och ungdomar har en tydlig och självklar plats i församlingens gudstjäns-ter. En trygg miljö med goda ledare som ger dem en chans att växa som människor, hitta sig själva och sin livsstil i en orolig värld. Ungdomsgrupper i hela församlingen med livsbejakande aktiviteter och ut-bildningar för dem i en trygg gemenskap med människor i alla åldrar.

Musiken kan bli ett första möte

Mötet med musiken kan vara en himla-stormande upplevelse av en klassisk el-ler en förunderlig känsla när barnkörens röster bygger en gemensam ny erfarenhet. Med den nya orgel, som installeras nästa år, kan en ny utveckling ske.