Någon tänder ljus i en svart ljusbärare.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Bli gudstjänstvärd i Hägersten

Var med i att bygga upp gudstjänstens gemenskap, bidra till att den blir en källa till glädje och kraft!

Om du vill finnas med i gudstjänstens sammanhang och läsa text, be förbön och dela ut nattvard är du välkommen att kontakta distriktschefen för respektive kyrka i Hägerstens församling.

  • Distriktschef Mälarhöjdens kyrka är Magnus Fjelkman
  • Distriktschef Gröndals kyrka och Kvarterskyrkan på kajen är vakant, kontakta kyrkoherde Christofer Wilson.
  • Distriktschef Uppenbarelsekyrkan är Anna Rödström.