Bli gudstjänstvärd i Hägersten

Var med i att bygga upp gudstjänstens gemenskap, bidra till att den blir en källa till glädje och kraft!

Om du vill finnas med i gudstjänstens sammanhang och läsa text, be förbön och dela ut nattvard är du välkommen att kontakta distriktschefen för respektive kyrka i Hägerstens församling.

  • Distriktschef Mälarhöjdens kyrka är Magnus Fjelkman
  • Distriktschef Gröndals kyrka och Kvarterskyrkan på kajen är vakant, kontakta kyrkoherde Christofer Wilson.
  • Distriktschef Uppenbarelsekyrkan är Anna Rödström.

Magnus Fjelkman

Svenska kyrkan Hägersten

Präst, Distriktschef, Mälarhöjdens kyrka, Ledningsgrupp

Christofer Wilson

Svenska kyrkan Hägersten

Präst, Kyrkoherde, Ledningsgrupp

Anna Rödström

Svenska kyrkan Hägersten

Distriktschef, Uppenbarelsekyrkan, Ledningsgrupp