Foto: Alex Giacomini /Ikon

Tjejligan åk 7-

Plats: KALMAR BRYGGHUSET, Kalmar kyrkväg 17, Bålsta       
Söndag 14.00– 18.00 jämna veckor med start 24/10

Kontakt: Tina Östling