Ungdomar sjunger sittande på golvet i kyrka. Tända ljus och Jesusstaty framför
Foto: Alex & Martin/Ikon

Svenska kyrkans Unga 14-25 år - Här finns vi just nu!

Följ oss på Instagram - för allvar och strunt!

Svenska kyrkans unga i Håbo pastorat
instagram.com/skuihp

Ansvariga

Daniel Johnsson

Daniel Johnsson

Håbo pastorat

Fritidsledare, it-support

Jessica Lamby

Jessica Lamby

Håbo pastorat

Fritidsledare

Mer om Jessica Lamby

Arbetar 20 %

För mer information om Svenska kyrkans unga, kan du gå in på: http://www.svenskakyrkansunga.se/
Medlemskapet är gratis och vi ser gärna att just du hänger med oss för vi tror att ju fler vi är ju roligare kan vi ha.

"Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar".

Svenska kyrkans Ungas syftesparagraf