Ungdomar sjunger sittande på golvet i kyrka. Tända ljus och Jesusstaty framför
Foto: Alex & Martin/Ikon

Svenska kyrkans Unga 14-25 år, träffas digitalt resten av terminen

Vi tar vårt ansvar för att minska den ökade smittspridningen och ställer om och träffas i digitala medier istället för IRL.

Drop-in

Kom och häng med oss i sociala medier efter skolan. Du kan göra  läxor eller bara ta det lugnt och prata strunt eller allvar.
Plats: Instagram Live, eller Zoom
Tid: Tisdag, kl. 16.00-18.00
Kontakt: Daniel Johnsson

Svenska kyrkans unga 

Plats: Instagram Live, eller Zoom
Tid: Tisdag kl. 18.00-21.00
Kontakt: Daniel Johnsson

SKU är en demokratisk rörelse med barn och unga, som arbetar för att bevaka barn och ungdomars intressen i Svenska kyrkan.

För mer information kan du gå in på http://www.svenskakyrkansunga.se/
Medlemskapet är gratis och vi ser gärna att just du hänger med oss för vi tror att ju fler vi är ju roligare kan vi ha.

"Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar".

Svenska kyrkans Ungas syftesparagraf

Daniel Johnsson

Daniel Johnsson

Håbo pastorat

Fritidsledare, it-support