Foto: Sofi Sandström

Orglarna i Skoklosters kyrka

Renässanspositiv byggt 1667, av Joachim Richborn, Hamburg. Läktarorgel byggd 1804, av Pehr Lund. Digitalorgel, Allen från 2010,

Positivet

Renässanspositivet byggdes 1667 av Joachim Richborn, Hamburg, samma orgelbyggare som 1680 levererade en ny orgel till Norrköping. Det var slottsherren Carl Gustaf Wrangel som köpte in denna orgel till Skoklosters slott. Det kan även tänka sig att orgeln använts som en fältorgel. Orgeln skänktes till kyrkan 1674, och det sades då vara ett krigsbyte från Oliwa-klostret i Polen. Orgeln har rekonstruerats av Mads Kjersgaard, och i med rekonstruktionen av ett annat orgelpositiv från 1600-talet i Lübeck så uppdagade han Skoklosterorgeln inte kom från Polen som man tidigare trott, utan beställdes av Wrangel.

Orgeln har genom åren sålts runt i flera grannförsamlingar.

1964 rekonstruerades orgeln som hittades i botten på en skrubb. Piporna var då mycket skadade och till-knycklade, men det mesta av orgeln fanns kvar.

Orgelpositivet är en av de bäst bevarade orglarna från sin tid i Sverige och av mycket stort musikhistoriskt värde.

Disposition 9 stämmor och cymbelstjärna

Övre manualen - CDEFGA-c3
Gedackt 8'
Quintadena 4'
Dulcian 16' (1964)
Krummhorn 8' (1964)
Cymbelstjärna (1964)

Manualkoppel II/I 

Foto: Kevin Lembke

Nedre manualen - CDEFGA-c3
Principal 8'  (Diskant, b-)
Principal 4'
Octava 2'
Sedecima 1'
Sexquialter II 

Ljudexempel:
Kort improvisation över orgelns kanske vackraste stämma, en principal 4-fot byggd i trä.

Kevin Lembke, orgel.

Bransle de Champagne I
Kevin Lembke, orgel.
Inspelad under livekonsert 8/9-19

I kyrkan finns också en CD-skiva att köpa: ”Orgelmusik i Skokloster” där Mads Kjersgaard spelar på positivet när det var nyrenoverat. Inspelad 1972.

Läktarorgeln

Kyrkans nya läktare byggdes år 1800 och orgelverket invigdes den 24 september 1804, byggt av Pehr Lund, Enköping (1758-1805). Orgeln är obrukbar sedan 1963 då en oljeeldad varmluftsanläggning installerades som sänkte luftfuktigheten rejält, detta resulterade i att träpipor och väderlådan sprack. Enligt Raä (Riksantikvarieämbetet) är orgeln ett av de största bevarade instrumenten i Sverige från klassisk tid. Den har ett stort kulturhistoriskt och antikvariskt värde eftersom den är så bevarad i praktiskt taget ursprungligt skick, heter det i ett yttrande.

Läktarorgeln är fortfarande ur funktion i sitt orenoverade skick, trots att flera åtgärdsplaner har presenterats. En renovering har inte blivit av på grund av ekonomiska skäl och att orgelns kvalité har ifrågasatts. Pehr Lund var både oexaminerad och oprivilegierad, men det finns flera anledningar att tro att han varit gesäll hos den kände orgelbyggaren Olof Schwan. Kyrkorådet har år 2021 beslutat att gå vidare med en renovering av orgeln, vilket beräknas bli klart sommaren 2024.

Alla metallpipor i orgeln är gjutna på plats och under varje tangent finns klaverstämplar i pressat papper med ”Sko” graverat.

Disposition 17,5 stämmor

Manual I C-d3
Borduna 16’
Principal 8’ (fasad)
Gedakt 8’
Octava 4’
Qvinta 3’
Octava 2’
Scharf III Chor (1’ + 2/3’ + ½)
Trompet 16’
Trompet 8’, B/D
Trompet 4’, B
Spärrventil

Öververk C-d3
Vox Candida 8’ (1875?)
Salzinal 8’
Täkt Fleut 4’
Baur Fleut 2’
Spärrventil

Pedal C-d1
Undersats 16’
Octav 4’
Basun 16’
Trompet 8’
Spärrventil

Koppel
Öververk/Manual
Manual/Pedal
Svällare med ihakning

Digitalorgeln

En tremanualig digitalorgel av det amerikanska märket Allen köptes in 2010 för att ersätta den gamla enmanualiga kororgeln från Robert Gustavsson.

Det har monterats en ställning med 28 stycken högtalare och baslådor bakom fasaden till läktarorgeln, samt fyra stycken högtalare i en fasad framme i södra koret, för att få till en ”kororgel” med ett av orgelns verk. Fristående spelbord framför fasaden i södra koret.

Den digitala orgeln bygger på samplade (inspelade) stämmor och ljud från riktiga orglar, vilket återges genom högtalare på ett så trovärdigt sätt som möjligt. Möjligt att byta mellan 7 stycken olika orgeltyper, t.ex. amerikansk, fransk och engelsk orgel.

Disposition 61 stämmor

Manual I Choir C-c4
Erzähler 16’
Erzähler 8’
Erzähler Celeste 8’
Holz Gedackt 8’
Principal 8’
Koppelflöte 4’
Prinzipal 4’
Erzähler Celeste II 4’
Oktav 2’
Quintflöte 1 1/3’
Zimbel III
Krummhorn 8’
Festival Trumpet 8’
Tremulant

Manual II Great
Violone 16’
Diapason 8’
Gamba 8’
Bourdon 8’
Harmonic Flute 8’
Octave 4’
Flute 4’
Twelfth 2 2/3’
Fifteenth 2’
Mixture IV
Cymbale III
Trumpet 16’
Tromba 8’
Tremulant
Chimes

Manual III Swell
Bourdon Doux 16’
Viola Pomposa 8’
Viola Celeste 8’
Principal 8’
Rohr Bourdon 8’
Harmonic Flute 8’
Octave Geigen 4’
Traverse Flute 4’
Piccolo 2’
Nasard 2 2/3’
Tierce 1 3/5’
Fourniture IV
Contre Trompette 16’
Trompette 8’
Oboe 8’
Vox Humana 8’
Clairon 4’
Tremulant
Celesta 

Pedal C-g1
Contra Violone 32’
Bourdon 16’
Diapason 16’
Bourdon 16’ (Ch)
Violone 16’ (Gt)
Bourdon Doux 16’ (Sw)
Octave 8’
Gedackt Flöte 8’
Choralbass 4’
Flûte 4’
Contre Bombarde 32’
Contre Trompette 16’ (Sw)
Bombarde 16’
Trumpet 8’
Clarion 4’

Ljudexempel:
Prelude – Alfred Hollins (1865-1943)

Finale – Alfred Hollins
Kevin Lembke, orgel.
Inspelad under livekonsert 8/9-19

Kevin  Lembke

Kevin Lembke

Håbo pastorat

Kyrkomusiker

Mer om Kevin Lembke

Musikansvarig i Håbo pastorat. Organist i Skoklosters kyrka.