Foto: Sofi Sandström

Orgeln i Yttergrans kyrka

Byggd 1776, av Jonas Ekengren.

Orgeln byggdes 1776 av den kända stolmakaren och orgelbyggaren Jonas Ekengren (1736-1793), Stockholm. Ekengren som var autodidakt, gjorde drygt 30 orglar, varav den första orgeln levererades till Vallentuna kyrka.

Han har även gjort Sveriges kanske minsta kyrkorgel, den som står i Hilleshögs kyrka, gjord 1773 i en byrå. 

1925 byggdes ett nytt orgelverk bakom Ekengrens orgel som bevarades orörd.

Det monterades en trävägg vid båda sidor om den gamla fasaden där alla de nya piporna placerades bakom. Orgeln hade ett stort fristående spelbord och var pneumatisk. Det utfördes av orgelbyggare E. Eriksson, Sundbyberg.

Foto: Kevin Lembke

1968 återställdes den ursprungliga orgeln från 1776 i ursprungligt skick av orgelbyggare Mats Kjersgaard. Orgeln har sex stämmor och anses som en av Upplands finaste äldre orglar.

På denna orgel i Yttergran sitter man på en karmstol som är placerad på läktarkanten och spelar. En väldigt unik lösning gjord för en liten kyrka, men Ekengren var ju också stolsmakare. Numera sitter det även ett extra räcke på läktarbarriären så man kan känna sig säker på att stolen inte faller ner.

På tavlan över orgeln kan man läsa följande:
”Under bestyrande af kyrkoh. Hr Mag J Solander, Hr Mag A. Norell, Hr J.E. Grandin, Hr L.J. Lavreli, Hr O.J. Bruno, Hr J.S. Thunberg, Hr O. Hultbom, ock med de öfriga Församlingens bekostnad är detta Wärn Förfärdigat af Hr J. Ekengren, År 1776.”

Disposition 6 stämmor

Manual C–d3
Gedackt 8’
Principal 4’
Saltsinal 4’ Discant c1-d3
Quinta 3’
Octava 2’
Mixtur II chor

Ljudexempel:
”Air” ur Two Pieces – Samuel Wesley (1766-1837)
Mikael Rutersten, orgel.