Foto: Sofi Sandström

Orgeln i Övergrans kyrka

Byggd 1986 av Robert Gustavssons Orgelbyggeri AB.

Kyrkans första orgel byggdes 1834 av den kände orgelbyggaren P. Z. Strand. Spelbordet från denna orgel finns kvar bevarat. 

1929 byggde orgelfirman Eriksson & Johnson, Sundbyberg en ny orgel bakom den gamla fasaden med 13 stämmor fördelade på två manualer och pedal med ett pneumatiskt fristående spelbord.  

1986 byggdes nuvarande orgel av Robert Gustavssons Orgelbyggeri AB i samarbete med intonatör Mads Kjersgaard. Fasaden från Strands orgel blev även nu bevarad. Alternativ fanns att bygga en orgel med helt ny fasad för att kunna få en helt annorlunda disposition med trumpet 8’ i huvudverket och ett stort svällverk. Slutresultatet blev dock ett bevarande av originalfasaden, med ett bröstverk mitt placerat mitt i huvudverket och pedalverket placerat mot bakre väggen. Orgeln har nu ett spelbord inbyggt på orgelns framsida.

Disposition 19 stämmor

Manual I Huvudverk C-f3
Principal 8'
Rörflöjt 8'
Octava 4'
Hålflöjt 4'
Qvinta 3'
Octava 2'
Tertia
Mixtur
Dulcian 16'

Manual II Bröstverk
Gedackt 8'
Qvintadena 8'
Flöjt 4'
Spetsflöjt 2'
Qvinta 1 1/3'
Vox humana 8'

Pedal C-d1
Subbas 16'
Gedacktbas 8'
Octavbas 4'
Trumpetbas 8'

Koppel: HV-BV, HV-P, BV-P

Ljudexempel:
Gammal fäbodpsalm från Dalarna – Oskar Lindberg (1887-1955)
Kevin Lembke, orgel