Uppdaterade Corona-anpassningar i Håbo pastorat

Så här är läget vad gäller gudstjänster och övriga verksamheter i Håbo pastorat just nu.

Gudstjänst och kyrkliga handlingar

 • Vi firar gudstjänst som vanligt och fortsätter livestreama en gudstjänst per vecka. Livestreamingen fortsätter skifta mellan våra olika kyrkor.
 • Vi firar återigen mässa vid morgon- och kvällsgudstjänsterna på onsdagar.
 • Präster kan bara delta inte vid minnesstunder eller liknande samlingar om de sker utomhus.

Gällande max-antal vid gudstjänst och kyrkliga handlingar

 • Ordningslagen tar inte hänsyn till att Svenska kyrkan också räknar medverkande som gudstjänstfirare, därför delas gruppen gudstjänstfirare upp i medverkande och deltagande. Gränserna gäller antalet deltagare.
 • Vid samlingar i församlingshemmen gäller max-antalet nedan, även om man delvis är utomhus.
 • Kalmar kyrka 72, Kalmar kyrkskola 25.
 • Magdalenakyrkan 50, Kyrktorget Kyrkcentrum 50 (detta innebär totalt 100 vid gudstjänst i Magdalenakyrkan om gudstjänstfirare nr 51 och uppåt firar från kyrktorget).
 • Yttergrans kyrka 20, Yttergrans kapell 27, Yttergrans församlingshem 40.
 • Övergrans kyrka 45.
 • Häggeby kyrka 35, Häggebygården 42.
 • Skoklosters kyrka 119, Sjövillan 25.

Om du har frågor kring detta, får du gärna kontakta kyrkoherden.

Kyrkliga handlingar - dop, vigsel, begravning

 • Under rådande pandemi har Håbo pastorat beslutat att endast genomföra dop och vigslar om samtliga i hushållet som har bokat dopet eller vigseln är friska. Om någon i hushållet har symptom som påminner om Covid-19, behöver dopet eller vigseln ställas in och bokas om.
 • Prästerna kan träffa sällskap inför kyrkliga handlingar vid fysiska träffar, men möjlighet till samtal på telefon eller som videosamtal finns alltid.
 • Präster kan tyvärr inte delta inte vid minnesstunder eller liknande samlingar.

Körer

 • Körer kan ses och repetera som vanligt, då det just kommit nya riktlinjer om just körverksamhet som gäller från 1 september. Utflykter och resor går att genomföra.

Konserter

Vi genomför en del mindre konserter utifrån gällande bestämmelser. Därför blir en del annorlunda mot hur det är annars. I dagsläget räknas medverkande in i begränsningen på personer, men det kan komma att ändras.

För att delta på plats vid en konsert behöver man anmäla sig i receptionen (kan göras per telefon).

Pedagogisk verksamhet

Barn och ungdomsverksamheter


Alla barngrupper, ungdomsgrupper och öppna förskolor kan vara både inomhus och utomhus, med avstånd.

 • Visningar och vandringar är inspelade och kommer erbjudas skolorna online.
 • Vi erbjuder Bibeläventyret för Nya- och Gamla testamentet till skolorna.
 • Bibelutdelning kommer erbjudas.

Konfirmander


Konfirmandverksamheten kommer att genomföras under anpassade former - med fortsatt betoning avstånd och handhygien.

Lägerverksamhet

 • Vi genomför läger.
 • Maten som serveras är inköpt av en cateringfirma och hygieniskt portionsförpackad i deras godkända kök.

Diakoni och mission

Vi öppnar våra verksamheter för daglediga och äldre.

Vi har en kontinuerlig kontakt med äldreboendena om läge och återupptar gudstjänster på plats så snart det går.

Till födelsedagsuppvaktningar så ger vi fikapåsar till de som fyller år.
Vi kan genomföra personliga samtal om de deltagande är friska, men behöver vara noga med i vilken lokal vi ses i eller att vi ses utomhus.

Vuxenverksamhet

Det finns fika i caféet i Kyrkcentrum, med färdigförpackat fikabröd.
Verksamheten med soppluncher återupptas.

Lokaler

Vi fortsätter att låna ut och hyra ut lokaler vid samlingar. Vi anger max-antal utifrån rekommendationen om fysisk distansering och lokalernas storlek och ventilation, enligt listan ovan. Max-antalet gäller oavsett om en del i sällskapet är utomhus.