Pojke och flicka vid bord i en skola, elever bakom
Foto: Josefin Casteryd/IKon

Årskurs 7-9

Drälla på skolorna. Tjej/killgrupper (kan erbjudas andra årskurser vid behov). Tecken i tiden. Konfirmation.

Åk7-9. Drälla på skolorna

Vi kan närvara i korridorerna, och finnas tillgängliga för samtal.
Lgr11: Hur olika livsfrågor, till exempel meningen med livet, relationer, kärlek och sexualitet, skildras i populärkulturen.

Åk 7-9. Tjej/killgrupper

(Kan erbjudas för andra årskurser vid behov) I tonåren händer det mycket både fysiskt och psykiskt. I en tjej- eller killgrupp diskuterar vi självkänsla, självförtroende, ideal, relationer, hur hanteras en konflikt och annat som är spännande. Allt detta i en accepterande miljö där du också ”bara kan vara”. Alla ska bli sedda och lyssnade till och kunna prata om saker som är ”tabu”. 
Lgr11: Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat, skildras i populärkulturen. Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning. Samt vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens-och pliktetik.

Åk 7. Tecken i tiden

En halvdag där vi utforskar Yttergrans kyrka och varför det ser ut som det gör i och runt den. Här får eleverna göra spännande upptäckter i bygdehistoria och kyrkohistoria och prata lite om symboler ur kyrkans värld.
Lgr11: Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.

Åk 8. Konfirmation

Vi kommer gärna till er klass och informerar om konfirmation.
Lgr11: Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid forman­det av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.

Monica Bunnå

Monica Bunnå

Håbo pastorat

Församlingspedagog - Arbetsledare