Glad pojke med mörkt hår
Foto: Josefin Casteryd/Ikon

Förskolor. Årskurs 1-3

Bibelutdelning. Julvandring. Julvisning. Påskvisning. Påskvandring. Dockspel. Projekt Charlie. Riddarskola.

Förskolor. F-klass - Åk 3. Dockspel

Vi kommer gärna till er klass och berättar bibelberättelser, med hjälp av dockor och relaterar detta till barnens liv idag.
Lgr11: Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.

Förskolor. F-klass - Åk 1. Julvisning

Vi kommer gärna och besöker er med vår julvisning, där julevangeliet spelas upp med hjälp av dockor. Efter visningen får barnen gärna komma fram och titta närmare på dockorna.
Lpfö18: I förskolans uppdrag ingår att överföra och utveckla ett kulturarv – värden, traditioner och historia, språk och kunskaper – från en generation till nästa. Förskolan ska också se till att olika kulturer synliggörs i utbildningen.
Lgr11: Religioner och platser för religionsutövning i närområdet. Samt Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och juden­dom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.

Förskolor. F-klass - Åk 1. Påskvisning

Vi kommer gärna och besöker er med vår påskvisning där påskens händelser spelas upp med hjälp av dockor. Efter visningen får barnen gärna komma fram och titta närmare på dockorna
Lpfö18: I förskolans uppdrag ingår att överföra och utveckla ett kulturarv – värden, traditioner och historia, språk och kunskaper – från en generation till nästa. Förskolan ska också se till att olika kulturer synliggörs i utbildningen
Lgr11: Religioner och platser för religionsutövning i närområdet. Samt Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och juden­dom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.

Åk 1 Bibelutdelning

Vi kommer till er klass och delar ut en bibel till varje elev. Vi samtalar med barnen och svarar på frågor om vad bibeln är för en slags bok och läser någon berättelse från den.
Lgr11: Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.

Åk 2. Julvandring

Julen är en av våra största högtider. Varför firar vi jul och vad hände egentligen den där julen för ungefär 2000 år sen? Det får ni veta i detta interagerande skådespel. Träffa Josef och Maria och andra personer som spelar en roll i denna berättelse. Klasserna blir hämtade med buss vid sin skola.
Lgr 11: Religioner och platser för religionsutövning i närområdet. Samt Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.

Åk 3. Påskvandring

Påsken är kyrkans största högtid, men varför firar vi egentligen påsk? Genom ett interagerande skådespel får ni träffa personer som spelar en viktig roll under den första påsken. Klasserna blir hämtade med buss vid sin skola.
Lgr 11: Religioner och platser för religionsutövning i närområdet. Samt Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.

Åk 3. Projekt Charlie

En metod för träning av emotionell intelligens, empati och social kompetens genom rollspel och lekar. Några av målen är att bygga upp en positiv självbild och lösa konflikter.
Lgr11: Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
Barnkonventionen: Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter.

Åk 3. Riddarskola

Precis som för riddarna förr blandar vi lek med allvar. Kan vi vara riddare idag? Vi forskar och funderar tillsammans.
Lgr11: Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.

 

 

Monica Bunnå

Monica Bunnå

Håbo pastorat

Församlingspedagog - Arbetsledare