Glada skolungdomar
Foto: Magnus Aronson/Ikon

Årskurs 4-6

Bibeläventyret Gamla testamentet. Bibeläventyret Nya testamentet. Allhelgonavandring. Tjejgrupp.

Åk 4. Bibeläventyret Gamla testamentet

Är ett pedagogiskt koncept där målet är att ge barnen kunskap om bibelns berättelser. Vi berättar inte vad vi tror utan bara vad som står i bibeln. I inlärningen används alla sinnen och flera olika pedagogiska verktyg. Gamla testamentet tar 4,5 timmar uppdelat på tre gånger.
Lgr11: Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.

Åk 5. Bibeläventyret Nya testamentet

Är ett pedagogiskt koncept där målet är att ge barnen kunskap om bibelns berättelser. Vi berättar inte vad vi tror utan bara vad som står i bibeln. I inlärningen används alla sinnen och flera olika pedagogiska verktyg. Nya testamentet tar 4,5 timmar uppdelat på tre gånger. Klassen behöver ha haft Gamla testamenten för att kunna genomföra Nya testamentet.
Lgr11: Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.

Åk 6. En vandring om döden och livet 

När vi närmar oss Allhelgona-helgen, den helg på året då vi uppmärksammar och minns dem som har lämnat det här livet. Det är en helg då vi påminner oss om att döden finns, och drabbar oss alla. Inför denna högtid bjuder vi in alla elever och deras lärare till en stund där vi tillsammans får utforska, prata och reflektera kring döden och livet.
Lgr 11: Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar. 

Åk 6. Tjejgrupp

I tonåren händer det mycket både fysiskt och psykiskt. I en tjejgrupp diskuterar vi om självkänsla, självförtroende, ideal, relationer, hur hanteras en konflikt och annat som är spännande. Allt detta i en accepterande miljö där du också ”bara kan vara”. Alla ska bli sedda och lyssnade till och kunna prata om saker som är ”tabu”. 

Monica Bunnå

Monica Bunnå

Håbo pastorat

Församlingspedagog - Arbetsledare