Somrig kyrkogård med flera gravstenar i fokus.
Foto: Claes-Olof Mattsson

Begravning- & kyrkogårdsverksamhet

I Habo finns fyra kyrkogårdar. Här får du information om kyrkogårdar, gravskötsel och gravstenar.

Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten i Habo kommun. Begravningsverksamheten sker på uppdrag av staten och regleras i begravningslagen. Habo pastorat som huvudman ansvarar bland annat för att tillhandahålla gravplats, gravsättning, kremering och lokal för begravningsceremoni. Detta betalas genom begravningsavgiften som alla betalar oavsett om man är medlem i Svenska kyrkan eller inte. Om den avlidne var medlem i Svenska kyrkan är även kyrkans övriga tjänster i samband med begravningsgudstjänsten gratis.

I pastoratet har vi fyra kyrkogårdar: Fiskebäck, Habo, Gustav Adolf och Brandstorp. 

Begravningsverksamheten sköts huvudsakligen av kyrkvaktmästare och kyrkogårdsförman men även av pastoratets administrativa personal. 

Närbild på toppen av en gravsten.

Att ansvara för en grav

En person som var folkbokförd i Sverige innan den avled, har rätt att få begravas på en av våra allmänna begravningsplatser. En anhörig brukar få ansvaret för graven. Den personen kallas för gravrättsinnehavare.

Kyrkogårdspersonal vattnar gravplats.

Gravskötsel

Är du gravrättsinnehavare ansvarar du också för gravens skötsel. Du kan välja att ta hand om skötseln själv eller köpa tjänsten av oss.

Vitt blockljus som lyser.

Dödsfall och begravning

Om du förlorar en människa som står dig nära, behöver du ta hand om dig och få tid att sörja. Men kanske är det inte nog med sorgen. Kanske är du den som ansvarar för allt det praktiska – att berätta för andra, att beställa en kista och att ordna med begravningen?

Somrig bild vid minneslunden i Gustav Adolfs kyrka. Gula blommor syns i förgrunden.

Gravar och gravsättningar

Står du inför valet att välja gravplats? Det finns flera olika alternativ för gravsättning att välja på. Den avlidne kan kremeras eller jordbegravas.

.

Våra kyrkogårdar

Habo pastorat har fyra kyrkogårdar: Habo, Fiskebäck, Gustav Adolf och Brandstorp.