Somrig kyrkogård med flera gravstenar i fokus.
Foto: Claes-Olof Mattsson

Begravning- & kyrkogårdsverksamhet

I Habo finns fyra kyrkogårdar. Här får du information om kyrkogårdar, gravskötsel och gravstenar.

Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten i Habo kommun. Begravningsverksamheten sker på uppdrag av staten och regleras i begravningslagen. Habo pastorat som huvudman ansvarar bland annat för att tillhandahålla gravplats, gravsättning, kremering och lokal för begravningsceremoni. Detta betalas genom begravningsavgiften som alla betalar oavsett om man är medlem i Svenska kyrkan eller inte. Om den avlidne var medlem i Svenska kyrkan är även kyrkans övriga tjänster i samband med begravningsgudstjänsten gratis.

I pastoratet har vi fyra kyrkogårdar: Fiskebäck, Habo, Gustav Adolf och Brandstorp. 

Begravningsverksamheten sköts huvudsakligen av kyrkvaktmästare och kyrkogårdsförman men även av pastoratets administrativa personal. 

Kontakta kyrkogårdsverksamheten

Kontakta Claes-Olof Mattsson
tel. 036-496 06
mejl claes-olof.mattsson@svenskakyrkan.se