Ansvarig utgivare

Habo pastorats webbplats som är en del av Svenska kyrkans webbplats har ett eget utgivningsbevis.

Det innebär att det finnns en ansvarig utgivare för alla sidor där webbadressen inleds med www.svenskakyrkan.se/habo. Övriga delar av Svenska kyrkans webbplats kan ha andra ansvariga utgivare.

Utgivningsbevis medför att det som publiceras på webbplatsen omfattas av yttrandefrihetsgrundlagen, på samma sätt som andra medier med ansvarig utgivare. 
 

Ansvarig utgivare för Habo pastorats webbplats är Bertil Johansson, som är tillförordnad kyrkoherde. Han nås på e-post bertil.johansson@svenskakyrkan.se.