Välkomna till minneslunden på Ingarö kyrkogård

Vi hoppas att ni kommer att finna ro och frid i Ingarö kyrkogårds nyrenoverade minneslund!

Den gamla knäckstensmuren av betong är nu utbytt mot en kallmur av svensk granit. Minneslunden har även fått en ny gravljusbärare.

Det gamla träkorset är borttaget, likaså dess fundament och ett stenkors som kommer från en gammal återlämnad grav på kyrkogården har återanvänts och står i framkant på minneslunden.

I grusytan vid korset kan man sätta ned vaser med snittblommor.

I jordytan bakom gruset har vi planterat vackra perenna växter och sått gräs.

Ett servicebord för att arrangera snittblommor vid finns uppe vid gaveln på kyrkan.

I församlingens regler för begravningsverksamheten anges det att minneslundens besökare får medverka till utsmyckningen med snittblommor, gravljus och kransar (under vinterhalvåret).

Vi avser att hålla på den bestämmelsen. Övriga dekorationer och växter som eventuellt placeras i minneslunden tar vi undan och ställer vid kyrkans gavel för avhämtning.