Vill du bli medlem?

Tack vare dig kan vi finnas där människor finns. För glädje och sorg. Samtal och stöd. För de ensamma och äldre. Barnen, familjen och tonåringarna. För ensamstående. De särskilt utsatta. För dop, konfirmation, giftermål och begravning. Psalmsång och gudstjänstfirande. Kaffe och soppa. Kropp och själ. Musik och konserter. För tankar om livet, kärleken och Gud. För alla. Bli medlem du också!

Välkommen till Svenska kyrkan Gustavsberg-Ingarö församling. Här finns mötesplatser för alla åldrar, gudstjänster, körer, trivselträffar, barngrupper och mycket mer. Som medlem i Svenska kyrkan både bidrar du till och får ta del av allt detta - och du gör det möjligt för kyrkan att bedriva verksamhet år efter år!

18 anledningar till att vara medlem

Som medlem i Svenska kyrkan betalar du en kyrkoavgift som används till många viktiga verksamheter. Din kyrkoavgift går bland annat till:

 1. Kyrkans öppna förskola och andra aktiviteter där små barn och deras föräldrar kan mötas 
 2. Hembesök och sjukhusbesök för att stötta sjuka eller människor i kris
 3. Gudstjänster, för alla i livets glädjeämnen och sorger, förtvivlan och hopp.
 4. Gemenskapsträffar för äldre och ensamma
 5. Jourhavande präst som människor i krissituationer kan kontakta under den tid på dygnet då många andra resurser är stängda
 6. Arbete i krissituationer med lokala kriscentrum, samtalsstöd m.m.
 7. Själavårdssamtal när livet känns tufft och man behöver någon att prata med
 8. Gratis konserter och musikevenemang
 9. Olika projekt för stöd till människor i arbetslöshet
 10. Ett rikt musikliv med körer och musiker
 11. Underhållet av våra kyrkobyggnader och kulturarv
 12. Stöd till människor på flykt, både i Sverige och utomlands
 13. Stöd till de som sörjer
 14. Stöd till människor som är nya i Sverige 
 15. Tillfälligt ekonomiskt stöd när det verkligen krisar
 16. Stöd till svenskar som befinner sig utomlands
 17. Stöd inom vård, försvar, universitet och fängelser
 18. Bidra till Svenska Kyrkans Internationella arbete vid katastrofer, men också bidra till kyrkans olika  biståndsprojekt.

Visste du att...

 • I Gustavsberg-Ingarö finns Svenska kyrkan närvarande på olika platser ute i samhället och samverkar med förskolor och skolor, sjukhuset, kommunen och inom äldre omsorgen.
 • I församlingen finns möjlighet till olika former av idealt engagemang och delaktighet.
 • Svenska kyrkan finns på 42 platser i 24 länder världen över.
 • Du alltid kan nå jourhavande präst mellan 21.00-06.00 genom nödnumret 112.

Vill du bli medlem?

Här kan du ladda hem blanketter som PDF som du fyller i och skickar till:

Anmälan om inträde

Anmälan om inträde för barn under 18 år

Gustavsberg-Ingarö församling
Värmdögatan 1
134 31 Gustavsberg

Har du några frågor eller vill ha mer information kan du ringa
08-570 380 50 vxl eller maila
gustavsberg-ingaro.forsamling@svenskakyrkan.se

Du kan också fylla i formuläret här nedan som du skriver ut och skickar in.
Glöm inte att blanketten ska vara underskriven med ditt namn.

 

Dina uppgifter

Var vänlig markera de svar som är aktuella