Synpunktshantering

Vi arbetar efter mottot "Vi gör varandra bättre"

Synpunktshantering är ett verktyg i församlingens förbättringsarbete. Med synpunkt menas varje form av synpunkt – positiv eller negativ – en församlingsbo framför. En synpunkt kan omfatta klagomål, beröm och förslag som rör verksamheten eller medarbetarna. Du kan lämna dina synpunkter på mail och vi kommer att inom en vecka att besvara din synpunkt.
Mailen vidarebefodras och besvaras av den verksamhet/samordnare det berör.

Maila oss din synpunkt till gustavsberg-ingaro.forsamling@svenskakyrkan.se

 Skriv i ämnesraden, synpunkt. Tack för din medverkan!