Kyrkogårdens miljöarbete

Vi i Gustavsberg-Ingarö församling arbetar mot Svenska kyrkans certifiering för en hållbar utveckling.

Vi föreslår för anhöriga att anlägga perenna växter i gravrabatter istället för ettåriga växter som kräver mer energi vid uppdrivning.
Vi har anslagit på informationstavlor en vädjan om att inte använda plastblommor som gravdekoration.
Vi använder akrylatbensin samt miljödiesel till våra redskap och maskiner.
Vid nyinköp av handburna redskap väljer vi om möjligt redskap med batteridrift.

I vårt församlingsblad 3/2020 skrev vi om miljö- och hållbarhetsarbetet i församlingen, läs mer här »