Foto: David Beale/Unsplash

Körer

Musik och sång kan ibland bättre uttrycka det ord har svårt att beskriva. Våra musiker och körledare stöder församlingens sång och leder våra körer i gudstjänster och konserter.