Bestämmelser avseende gravanordningar

Här kan du läsa om församlingens bestämmelser avseende gravanordningar (gravstenar)

Sammanfattning av församlingens bestämmelser avseende gravanordningar (gravstenar):

Gravanordningar får inte upprättas, bortföras eller ändras utan godkännande av kyrkogårdsutskottet.

Gravanordningen godkänns inte om den:

-utgör ett påtagligt störande inslag

- bedöms kunna uppfattas som kränkande eller stötande

- utgör en fara för dem som har intilliggande gravplatser, besöker kyrkogården eller utför arbete där.

Ansökan om godkännande av gravanordning insändes av gravrättsinnehavare till.  Ansökan skall innehålla uppgifter om gravplatsbeteckning, sökandes namn och adress, gravvårdens material, färg, bearbetning och utformning med måttsatt ritning skala 1:10.

Före uppsättning av gravanordning skall anmälan göras till kyrkogårdsutskottet. Montering av gravanordning skall ske enligt Centrala Gravvårdskommitténs riktlinjer.

Särskild bestämmelse avseende Ingarö kyrkogård, kvarter 8: På detta kvarter godkänns endast liggande gravstenar.

Läs om mått för gravanordningar