Vaccinationsbevis vid fler tillfällen

Med anledning av de senaste restriktionerna kommer vi kontrollera så kallat vaccinpass vid samtliga sammankomster där deltagarantalet väntas överstiga 50 personer.

Smittspridningen i Sverige och Stockholm fortsätter att öka och vi tvingas vidta fler åtgärder än tidigare. Detta innebär att alla våra verksamheter som kan locka fler än 50 deltagare kommer att genomföras som tidigare men med krav på vaccinationsbevis tillsammans med legitimation från alla som har fyllt 18 år.
Detta gäller populära samlingar såsom Babykyrka, konserter och våra högmässor.

Vill du hyra våra lokaler för t.ex. dopkalas eller annat gäller max 20 personer. Undantaget är minnesstund (begravningskaffe) där 50 personer tillåts att närvara.

Åtgärder som infördes den 12 januari 2022

  • För allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus utan vaccinationsbevis införs ett tak på max 50 personer. Fortsatt gäller de nuvarande rekommendationerna om enbart sittande publik, max 8 personer per sällskap och 1 meters avstånd mellan sällskap.
  • För allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus med över 50 deltagare där vaccinationsbevis används införs krav på max 8 personer per sällskap och 1 meters avstånd mellan sällskap. Fortsatt gäller endast sittande publik.
  • För serveringsställen införs en begränsning på max 8 personer per sällskap och de behöver stänga senast kl. 23.00. Fortsatt gäller endast sittande servering och krav på 1 meters avstånd mellan sällskap.
  • För mässor införs krav på vaccinationsbevis om antalet deltagare överstiger 50 personer. Fortsatt gäller att trängsel ej får förekomma samt krav på 10 kvadratmeter per person.
  • Smittskyddsåtgärderna för den långväga kollektivtrafiken med enbart sittande resenärer gäller fortsatt. Folkhälsomyndigheten förtydligar vikten av att använda munskydd när många reser tillsammans.
  • Ett allmänt råd införs om att alla vuxna uppmanas att begränsa antalet nära kontakter inomhus genom att avstå från större middagar och fester samt liknande sociala sammanhang. Tidigare allmänna råd om att undvika trängsel, hålla avstånd, resa vid andra tider än rusningstrafik kvarstår.
  • Avrådan till föreningar för kultur, idrott och fritid från att ordna eller delta i läger, cuper eller andra större aktiviteter inomhus med deltagare som vanligtvis inte samlas kommer att förlängas ytterligare.
  • Smittskyddsåtgärder rekommenderas fortsatt för utbildningar för vuxna, så att trängsel och stora samlingar undviks. Närundervisning är huvudregeln, men för universitet och högskolor kan undervisning på distans användas som ett verktyg för att glesa ut i undervisningslokalerna, men ska inte gälla som en heltidsåtgärd. Lärosätena bör möjliggöra för studenter att genomföra obligatoriska moment och examinationer i mindre grupper och vid fler tillfällen.

    De nya smittskyddsåtgärderna kommer att gälla tills vidare men regeringen och Folkhälsomyndigheten kommer kontinuerligt göra bedömningen om nödvändigheten av åtgärderna.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida här.

Sidan uppdateras