Söndagsandakt från Gustaf Vasa kyrka

Söndagar klockan 11.00 visar vi här en kort andakt från Gustaf Vasa kyrka.

Söndagens tema och texter