Socialdemokraterna

Gustaf Vasa kyrka är en vacker och stolt citykyrka. Här erbjuder vi såväl församlingsbor som en växande dagbefolkning kring knutpunkten Odenplan en självklar och öppen mötesplats i gudstjänster, musik och variationsrikt utbud av andra verksamheter.

  • Vi socialdemokrater vill ha en Folkkyrka som förmedlar det kristna budskapet i en öppen och tillåtande atmosfär. Kyrkorummet ska vara välkomnande och tillgängligt med generösa öppettider.
  • Vi socialdemokrater vill bygga ut församlingens diakonala verksamhet för att möta människors behov av stöd i livets skiften. Våra volontärer verkar i allt från kör- och konsertverksamheter till att uppsöka och samtala med människor i Vasastans äldreboenden.
  • Vi socialdemokrater vill framhålla vår profilerade samtalsmottagning där våra präster och diakoner möter människor som vill prata om tillvarons alla tänkbara svårigheter, söker mening och hopp och vill samtala om gudstro.
  • Vi socialdemokrater vill utveckla församlingens växande barn- och ungdomsverksamhet, där de centrala uppdraget är att verka för att fler blir döpta och konfirmerade.
  • Vi socialdemokrater vill genomföra projektet att inne i Gustaf Vasa kyrka bygga inglasade kapell, som gör kyrkorummet än mer användbart för ett mångomfattande utbud av verksamheter.
  • Vi socialdemokrater vill att Gustaf Vasa församling miljö-certifieras i syfte att bidra till en hållbar och klimatsmart utveckling.
  • Vi socialdemokrater vill att församlingens medarbetare ska ha goda arbetsvillkor och en trygg arbetsmiljö.

Kontakt: Ove Andersson
oandersson@hotmail.com