Så behandlar vi dina personuppgifter

Din personliga integritet är viktig för oss och därför vill vi informera om var dina personuppgifter hämtas ifrån, hur vi använder dem och vilka rättigheter du har.

Vad är GDPR?

GDPR står för General Data Protection Regulation och är dataskyddslagen som började gälla inom EU den 25 maj 2018. GDPR ersatte den svenska personuppgiftslagen (PuL).

Den 25 maj 2018 trädde den EU-gemensamma Dataskyddsförordningen i kraft, och ersatte därmed den tidigare svenska personuppgiftslagen (PuL). Syftet är att skydda varje enskild EU-medborgares integritet och stärka individens rättigheter vid behandling av personuppgifter. På de här sidorna kan du läsa mer om vad Svenska kyrkan och Gustaf Vasa församling gör för att skydda din integritet och vilka rättigheter och skyldigheter du har.

Din trygghet är viktig för oss

Oavsett om du är församlingsmedlem, medarbetare, volontär, extern anlita personal eller företag eller deltagare i någon av vår verksamhet, vill vi inom Gustaf Vasa församling att Du ska känna dig trygg att vi hanterar dina personuppgifter på ett säkert sätt.

På den här sidan berättar vi om vilka personuppgifter vi behandlar, hur vi gör det och vad vi gör för att skydda dem.

Hur behandlar vi dina personuppgifter

I rollen som arbetsgivare men även för att kunna utöva sin församlingsmässiga verksamheter behöver Gustaf Vasa hantera dina personuppgifter. Det är bland annat för att kunna kommunicera med myndigheter, församlingsmedlemmar, kyrkans besökare, följa lagstiftning och kollektivavtal, samt för att du i form av anställd ska kunna använda de administrativa system som behövs i ditt arbete.

Dataskyddsförordningen gäller all hantering av personuppgifter inom EU. Det händer att Svenska Kyrkan delar personuppgifter med samarbetspartners som till viss del hanterar dem utanför EU/EES. I dessa fall säkerställer Svenska kyrkan att hanteringen sker med korrekt dataskydd. Ett exempel är när en samarbetspartner anlitar en underleverantör för lagring av data, och denna har servrar utanför EU/EES.

Vill du veta mer om dina rättigheter eller hur vi i Gustaf Vasa församling hanterar dina personuppgifter är du välkommen att skicka ett mejl till församlingens dataskyddsombud, Erika Malmberg.

Här kan du läsa mer om hur Svenska kyrkan behandlar dina personuppgifter