Så påverkas våra gudstjänster och verksamheter av nuvarande restriktioner.

I ett gemensamt uttalande från Sveriges biskopar står att vi ska värna den diakonala omsorgen, hålla kyrkorna öppna och ringa i klockorna som en maning till bön.

Regeringen har aviserat att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta personer förbjuds från och med tisdagen den 24 november. Med anledning av dagens dramatiska, men inte helt oväntade, besked träffades samtliga biskopar och gjorde gemensamt följande uttalande om att vi ska värna den diakonala omsorgen, hålla kyrkorna öppna och låta klockorna ringa.

nu ställer vi in

Från 24 november ställer vi in alla verksamheter, konserter och veckogudstjänster. Kyrkan kommer ett hållas öppen som vanligt. Präst eller diakon kommer att finnas på plats under våra öppettider. 

Vi kommer fortsätta fira söndagsgudstjänster, med max 8 personer. 
Vi kommer att sända gudstjänster, musikandakter och konserter på vår hemsida och på vår facebook.

Sidan uppdateras löpande