Kent Wisti på söndag!

Söndag 28 april får vi besök av satirikern, konstnären och prästen Kent Wisti. 11.00 predikan har i högmässan och 16.00 är det seminarium.

11.00 Högmässa i Gustaf Vasa kyrka. Kent Wisti predikar.

16.00 ”Kom, se sanningen!” Ett seminarium med Kent Wisti i Gustaf Vasa kyrka. Medverkar gör även församlingens kyrkoherde, Åke Nordström och konstnären Roberto Torregiani som är aktuell med utställningen ”Åttonde dagen”.

Kent Wisti växte upp i en icke-kyrklig familj i Älmhult, men blev tidigt intresserad av trosfrågor. I gymnasiet utbildade han sig till barnskötare och arbetade några år i det yrket innan han utbildade sig till konstnär, åren 1992–1993 på KV konstskola i Göteborg och därefter ett år vid grafikskolan Forums kvällskola i Malmö. I mitten på 1990-talet började han läsa teologi och prästvigdes 2003 i Lund. Sedan dess har han arbetat som universitetspräst, sjukhuspräst och församlingspräst. Wisti arbetar sedan 2017 som stiftsadjunkt för mission i Lunds stift. Sedan prästvigningen har han kombinerat yrket som präst med konstnärens. Mest känd är han för sina vassa satirteckningar – ofta i form av en stiliserad "gubbe" mot blekgul bakgrund åtföljt av en kortfattad text.

År 2017 utsågs Kent Wisti av Svenska kyrkan till Årets förnyare.