Ingen högmässa men öppen kyrka och nattvard

Söndagar kl. 11.00-12.30 står nattvardsbordet dukat för den som vill ta del av sakramentet. Någon gudstjänst firas dock inte men präst finns i kyrkan och en betraktelse finns att läsa för den som vill.

Från och med söndag 2 maj kommer inga högmässor att firas på söndagarna i Gustaf Vasa kyrka. För dig som ändå vill komma och få ta del av nattvarden är altaret uppdukat med oblater och särkalkar kl. 11-12.30. Det kommer även att finnas en betraktelse att läsa för dig som vill ta del av söndagens tema. 

Kyrkan håller, som vanligt, öppet 11-15 på söndagarna med undantag för 9 maj då Lillkyrkan är öppen med nattvardsbord 11-12.30 och Gustaf Vasa kyrka öppnar först kl. 12.30.

Vi följer noggrannt alla restriktioner och rekommendationer när det gäller att hålla avstånd och i lokalen får vistas max 100 personer enligt 10-kvadratmetersregeln.