Gunilla Sundstrand

Frimodig kyrka

Frimodig kyrka vill:

  • att Jesus är Kyrkans Herre och att ett rikt gudstjänstliv får vara en trons källa och kyrkolivets centrum.

  • samla människor som är engagerade i församlingslivet. Vårt mål är att bygga levande församlingar med Jesus i centrum utan inblandning av politiska partier.

  • sätta mission och evangelisation i centrum. Jesus sa åt kyrkan att gå ut, döp och lär ut – det gäller också 2021. Alla ska mötas med respekt för den tro de har. Samtidigt har kyrkan ett ärende till var och en, att peka på Jesus, hans död och uppståndelse. Alla behöver höra att Jesus är vår och hela världens Frälsare.

  • att undervisning i kristen tro både för barn, konfirmander och vuxna ska ha en framträdande plats i varje församling.

  • ge hög prioritet åt diakonin som är kärlekens tjänst i församlingarna. Vår kallelse som kristna är att stötta och stödja människor som är utsatta på många olika sätt.

  • uppmuntra ideellt arbete inom kyrkan. Kyrkan ska ha plats för olika uppfattningar och fromhetsriktningar. Motsättningar överbryggas genom samtal där alla sidor respekteras.

  • att den enskilda medlemmen ska kunna välja vilken
    församling han eller hon ska tillhöra.

Frimodig kyrka har 10 mandat i kyrkomötet och finns med i stiftsfullmäktige i de flesta stift och ställer upp i lokala val i många församlingar, bland annat i Gustaf Vasa!
Vill du veta mera se hemsidan: www.frimodigkyrka.se eller ta kontakt med vår kandidat i Gustaf Vasa församling, Gunilla Sundstrand.