FiSK, Fria liberaler i Svenska kyrkan

DETTA ÄR FRIA LIBERALER I SVENSKA KYRKAN, FISK

FiSK samlar liberaler, frisinnade och de som inte tillhör ett politiskt parti att vara förtroendevalda i Svenska kyrkan. Utifrån våra liberala och frisinnade värderingar verkar vi för att Svenska kyrkan fullgör sitt uppdrag att sprida evangelium om Jesus Kristus. Anställda, ideellt engagerade och förtroendevalda i kyrkan ska möta alla människor på ett öppet och välkomnande sätt. Fisk-symbolen var symbol för de första kristna och är fortfarande ett viktigt kristet tecken. Den har vi med stolthet gjort till vår.

PÅ ALLA NIVÅER I SVENSKA KYRKAN VILL VI VERKA FÖR:
1. En öppen och fördomsfri kyrka. Vi tror att alla människor är skapade till Guds avbild och därför okränkbara. Så kyrkan ska vara en tydlig röst för ett samhälle fritt från diskriminering samt för skydd av mänskliga rättigheter. Öppenhet och tolerans ska genomsyra samtliga nivåer i Svenska kyrkan liksom i kyrkans inter-nationella arbete. FiSK kämpar mot rasism, diskriminering och homofobi. Självklart ska alla par, som önskar vigas kyrkligt, mötas välkomnande i alla församlingar.

2. Utveckla Svenska kyrkan i utlandet (SKUT). SKUT är sedan länge en trygg och viktig plats för svenskar i utlandet. Svenska kyrkan ska särskilt stödja utlandsförsamlingarnas idéutbyten om hur verksamheterna kan fortleva och utvecklas.

3. Socialt ansvar. Svenska kyrkan ska ta socialt ansvar och stå upp för de mest utsatta i samhället. Diakoni är Svenska kyrkans sociala arbete, som för ut
evangeliet såväl i ord som i handling och både anställda och volontärer är viktiga aktörer. Svenska kyrkans roll i civilsamhället är viktig både som initiativtagare och samverkansaktör.

Nomineringsgrupp:

Olov Lindquist, Ordförande i FiSK Riksorganisation, andra namn på FiSK:s valsedlar till Stiftsfullmäktige i Stockholms stift och till kyrkomötet.
Margaretha Herthelius, första namn på FiSK:s valsedlar till Stiftsfullmäktige i Stockholms stift och till kyrkomötet.
Christina Tufvesson, kandidat till kyrkofullmäktige.

Kontakt: Christina Tufvesson
christinatufvesson@hotmail.com