En hälsning från Sven och bokskåpet i Gustaf Vasa kyrka

Sven Johannesson från församlingens diakoni hälsar och läser ett stycke ur en av alla böcker som finns att lästa i Gustaf Vasa kyrka