Diakonalt fokus på ensamhet

Coronaviruset tidigarelägger kyrkornas digitala diakonimaterial om ensamhet. Här kan du se filmen om Gustaf Vasas arbete med ensamma.

År 2020 och 2021 är ensamhet temat för Diakonifokus som ersätter det som tidigare hette Diakonins månad och fokuserar på ett årstema som löper under två år i stället för en månadslång kampanj. Som vanligt lyfter vi fram årets tema på Diakonins dag den 13:e söndagen efter trefaldighet. För att rusta medarbetare i att arbeta med ensamhet har Sveriges kristna råd tagit fram ett digitalt inspirationsmaterial. Här finns faktakunskap samlad om ensamhet, metoder för att arbeta med att bryta ensamhet och goda exempel från olika församlingar.

Du kan läsa mer om verksamheten här. (extern länk)

Här i Gustaf Vasa församling jobbar vi med volontärer där många gör besök på de olika vård- och omsorgsboenden som finns i församlingen. De kan vara med och bryta ensamhet, skapa mening och hopp.

Filmen som finns här visar lite av denna verksamhet.

Välkommen att kontakta oss diakoner