Dansworkshop 11-13/10

Dansimprovisation kan vara en fruktbar väg att skapa en relation till vårt inre.

Under denna helg kommer vi att experimentera med ”bodywork“, dansimprovisation och bibliodrama. Fokus kommer att vara på temat tacksamhet och lovprisning utifrån söndagens bibeltexter.
Hur känns det i kroppen? Hur uttrycker det sig i dans och rörelse?
Musik och dansimprovisationsteknik liksom gruppen i sig inspirerar till närvaro och kreativitet.

På söndagen ges, om man vill, möjlighet att, i Gustaf Vasa kyrka, medverka i tacksägelsedagens högmässa med en dansperformance som gruppen själv har skapat. Det krävs inga förkunskaper vad gäller dans, bara nyfikenhet!

Fredag 11 oktober kl 19-21 Salen, Västmannagatan 63
Lördag 12 oktober kl 10-16 (inkl lunchrast) Salen
Söndag 13 oktober kl 9-13 Gustaf Vasa kyrka

Språk: engelska, översättning till svenska vid behov
Ledare: Ruth Knaup, dansare, koreograf, psykoterapeut, bibliodramaledare och författare från Potsdam (Tyskland)
Kostnad: 500 kr inkl. lunch
Info och anmälan: Ingrid El Qortobi
ingrid.elqortobi@svenskakyrkan.se
08-508 88 607