Centerpartiet

Kyrkovalet den 19 september - ett värderingsval

Den 19 september år 2021 är det kyrkoval över hela landet. Här har du och jag chansen att ta ställning och göra skillnad.
Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Men kyrkan är också mer än så. Som vi ser det är Gustaf Vasa församling även en central kraft för att arbeta med värderingar och en tryggare tillvaro för kvinnor och barn. Centerpartiets kandidatgrupp i Gustaf Vasa församling går till val på följande fem åtgärder:

1. Gustaf Vasa församling ska stärka sitt ekonomiska stöd till de lokala kvinnojourerna samt upplåta kyrkorummet och församlingens lokaler kostnadsfritt för arrangemang och arbete som syftar till att minska mäns våld mot kvinnor

2. Gustaf Vasa församling ska vara en kyrka mitt i samhället – även i den digitala världen. Vi vill att församlingen satsar mer på att nå ut med verksamheten i sociala medier.

3. Gustaf Vasa församling ska vara en plats för konserter och musik. Möjliggör för kyrkan att kunna ta ut en avgift för en del av sitt musikutbud för att kunna bibehålla andra verksamheter avgiftsfria. Vi vill se en oförändrad kyrkoavgift.

4. Gustaf Vasa församling ska vara en trygg plats för barn och ungdomar. Barn som bor och vistas i otrygga miljöer behöver en fristad. Ett tydligt barnperspektiv ska prägla kyrkans arbete.

5. Gustaf Vasa församling ska vara öppen och söka dialog. Vi vill att Gustaf Vasa församling ska ta initiativ till en fortsatt dialog mellan systerförsamlingarna i Vasastan för att säkerställa en god samverkan med medlemmarnas bästa för ögonen.

Mer information här.

Kontakt: Esbjörn Wahlberg
esbjorn.wahlberg@centerpartiet.se 
Simon Hällström
simonhallstrom@outlook.com