Adventsstämning från Gustaf Vasa kyrka

Gustaf Vasa kammarkör framför Otto Olssons Advent, under ledning av Lars Fredén. Pär Fridberg, orgel