Samtal med terapeut

I Gustaf Vasa församling erbjuder vi olika former av psykodynamisk terapi och psykoterapi. Det passar dig som är intresserad av att förstå dig själv och vill förändra bilden av dig själv eller ditt sätt att hantera dina relationer.

Psykodynamisk psykoterapi har visat sig användbart för att bearbeta svårigheter som till exempel depression, ångest, social fobi, ätstörningar, trauma och olika psykiatriska tillstånd. Psykoterapi i Gustaf Vasa ges till reducerad kostnad, 450 kr/samtal. Möjlighet finns att ansöka om ytterligare nedsättning av avgiften. Ungdomar till och med 25 år får upp till fyra samtal utan kostnad och betalar därefter 100 kr/samtal. Längden på terapin bestäms i samråd med terapeuten och anpassas efter dina behov. Första samtalen är orienterande för att avgöra om terapi är lämpligt eller inte. Samtalen sker under tystnadsplikt.

Maria Hjortstorp

Maria Hjortstorp

Gustaf Vasa församling

Diakon

Mer om Maria Hjortstorp

Diakon, terapeut med psykodynamisk utb.steg 2, verksamhetsledare för samtalsmottagningen

Lotta Geisler

Lotta Geisler

Gustaf Vasa församling

Mer om Lotta Geisler

Dipl. uttryckande konst-& symboldramaterapeut med inriktning mot unga vuxna