Meny

Grythyttans kyrka

Kyrkan som stod klar under Gustav II Adolfs dödsår 1632

Porten in i helgedomen Bild: Lars Göran Lannergård

År 1629 uppvaktades biskop Johannes Rudbeckius i Västerås av folket i Grythyttan. Den finska befolkningen "klagade att de hade lång kyrkoväg, och när de komma till kyrkan, förstå de intet och deras döda dö utan tröst och hugsvalan".

Biskopen lovade att de skulle få präst, om de kunde bygga kapell och prästgård.

Grythyttan ligger mellan sjöarna Sörälgen och Torrvarpen ungefär mitt i den tilltänkta församlingen, och därför uppförde man kyrkan på Heden, några hundra meter från hyttplatsen.

I slutet av 1632 var den nya kyrkan färdig och den 17 april 1633 utfärdades i drottning Kristinas namn ett stadfästelsebrev för ett kapell i Grythyttan.

Den förste kyrkoherden i Grythyttan var Olaus Jacobi Arbogensis, eller herr Olof från Arboga.

Bild: Lars Göran Lannergård

Fotografi efter akvarell utförd av Grythyttekonstnären Per Gryselius 1796.

Rike Nilsson står och pratar med ett par fina herrar - blivande mågar. Ett par personer med yxor över axeln hälsar vördnadsfullt på de tre herrarna.