Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Värmskogs kyrkogård

Vid en arkeologisk utgrävning 1947 fann man rester av två gamla träkyrkor med tillhörande begravningsplats nere vid strandkanten av sjön Värmeln. Här fann man också gravstenar och förhistoriska gravar.

Värmskogs nuvarande kyrkogård bedöms vara anlagd någon gång under 1770-talet. Den har utvidgats i flera omgångar och en omplanering gjordes på 1950-talet. Minneslunden byggdes 2005. Kyrkogården, som omger kyrkan, sluttar svagt och omgärdas av en stödmur samt den karakteristiska granhäcken i öster.  På den s.k. klockkullen mittemot kyrkan finns sedan 1946 en minnessten av LM Ericsson. Inne på kyrkogården finns två små byggnader, dels det Hagbergska gravkoret över brukspatron Hagberg och Hedvigs kapell över Hedvig Haller som fullföljde kyrkobygget efter maken Christian Hallers död.

Kyrkogården har varierande trädslag såsom björk, lönn, asp, lind och cypress. Kvartershäckarna består bl.a. amerikansk hagtorn, thuja och ölandstok. Huvudgångarna är grusbelagda och mellan kvarteren finns plattgångar.